جملات تصویری زیبا و عاشقانه در مورد باران و پنجره

عکس باران و پنجره
عکس باران و پنجره

می دانم دلتنگم هستی
زمانی که باران می بارد
و از پشت پنجره به قطرات باران خیره می شوی
و به یاد می آوری
آن روزهای بارانی را
در حالی که در آغوشم بودی و هر دو
قطرات باران را به تماشا نشسته بودیم
که چه عاشقانه به زمین تشنه بوسه می زدند
و ما
چقدر شاد بودیم

******

تمام شادی من آن لحظه ای ست که
تو را از پشت پنجره ی باران زده می بینم که به خانه می آیی

******

عکس پروفایل باران و پنجره
عکس پروفایل باران و پنجره و لیوان چای

ایستادن زیر باران و جمع کردن قطرات باران در کف دست
طعم خوشبختی می دهد
و ما چه آسان این زمان را
با نشستن پشت پنجره و تماشای بارش باران از دست می دهیم

******

قطرات باران نرم نرمک به پنجره ضربه می زند
این صدای زیبای طبیعت است که برای ما لالایی شیرینی سر داده است

******

متن در مورد باران و پنجره
متن در مورد باران و پنجره

باران با ما سخن می گوید
و صدای ضربه های باران به پنجره تنها زبانی است که
نیاز به ترجمه ندارد

******

گوش می سپارم به قطره های باران که برای پنجره نغمه های شادی می خوانند

******

عکس متحرک باران و پنجره
عکس متحرک باران و پنجره

زندگی به انتظار نشستن برای تماشای رنگین کمان نیست
زندگی را در دل باران جستجو کن
زندگی یعنی مست عطر خاک باران خورده شوی
و با ترانه آهنگین قطرات باران پشت پنجره به رقص آیی

******

من، تو، پنجره، باران، عجب حادثه ی شاعرانه ای!

******

باران بارید و شادی را به من و پنجره ی غبار گرفته هدیه داد