عکس های غم انگیز دختر و پسر حسن جوهرچی در مراسم تشییع پدرشان

عکس های فرزندان حسن جوهرچی در مراسم تشییع

در مراسم تلخ وداع با هنرمند فقید حسن جوهرچی جمعیت زیادی از مردم و بسیاری از هنرمندان در کنار خانواده وی حضور داشتند. در ادامه عکس های فرزندان زنده یاد حسن جوهرچی را که برای بدرقه پدرشان آمده بودند می توانید ببینید:

پسر حسن جوهرچی
پسر حسن جوهرچی
پسر حسن جوهرچی
پسر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
پسر حسن جوهرچی
پسر حسن جوهرچی