عکس های غم انگیز دختر و پسر حسن جوهرچی در مراسم تشییع پدرشان

107

عکس های فرزندان حسن جوهرچی در مراسم تشییع

در مراسم تلخ وداع با هنرمند فقید حسن جوهرچی جمعیت زیادی از مردم و بسیاری از هنرمندان در کنار خانواده وی حضور داشتند. در ادامه عکس های فرزندان زنده یاد حسن جوهرچی را که برای بدرقه پدرشان آمده بودند می توانید ببینید:

پسر حسن جوهرچی
پسر حسن جوهرچی
پسر حسن جوهرچی
پسر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
دختر حسن جوهرچی
پسر حسن جوهرچی
پسر حسن جوهرچی