عکس های خیره کننده از ساحل رازآلودی که شیشه ها را به سنگ رنگی تبدیل می کند!

عکس های جالب و دیدنی ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند

خلیج Ussuri در روسیه زمانی محل دور ریختن بطری ها و ظروف شیشه ای بود. اما به دلیل قدرت مادر طبیعت این خلیج اکنون تبدیل به یکی از زیباترین سواحل دنیا شده است. زیرا پس از گذشت چندین سال، امواج اقیانوس آرام شمالی تمام این بطری ها و ظروف شیشه ای را تبدیل به میلیون ها سنگ شیشه ای رنگارنگ کرده است و مکانی که کسی به سمت آن نمی رفت را مبدل به جاذبه ای توریستی کرده است.

درست است که این خلیج زمانی بسیار خطرناک شناخته شده بود اما اکنون به منطقه حفاظت شده ساحل شیشه ای معروف شده است که توریست ها و بومیان منطقه برای تماشای منظره زیبای آن به آنجا می روند.

ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند

ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند

عکس های ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
عکس های ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
عکس های ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
عکس های ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
عکس های ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
عکس های ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
عکس های ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
عکس های ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
عکس های ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند
عکس های ساحلی که شیشه ها را سنگ می کند

/ بدونیم