عکس روز : کوه های یخی شیشه مانند و شناور روی آب در آلاسکا

عکس روز نشنال جئوگرافیک از کوه های یخی شگفت انگیز شناور روی آب در آلاسکا

کوکا: عکس روز نشنال جئوگرافیک به کوه های یخی در آلاسکا اختصاص یافته که به شکل عجیبی در حال آب شدن هستند. بخش هایی از یخ ها که زیر آب هستند سریع تر از قسمت های بیرونی، آب می شوند و ظاهر جالب و شیشه مانندی به کوه های یخی داده اند. حضور پرندگان دریایی روی سطح یخ ها، زیبایی دو چندان به تصویر ثبت شده داده است.

عکس روز : کوه های یخی شیشه مانند و شناور روی آب در آلاسکا
عکس روز : کوه های یخی شیشه مانند و شناور روی آب در آلاسکا