عکس روز : دو نیم شدن آسمان و رودخانه در لحظه غروب خورشید در کلکته

عکس روز نشنال جئوگرافیک از منظره زیبای غروب خورشید در آسمان نیمه ابری و رودخانه ای در کلکته

کوکا: عکس روز نشنال جئوگرافیک به منظره زیبای غروب خورشید در رودخانه ای در کلکته هند اختصاص یافته است. عکاس در لحظه ای تصویر را به ثبت رسانده که ابرهای آسمان و غروب خورشید با هم تلاقی کرده و گویی آسمان و رودخانه به دو نیم زیبا و شگفت انگیز تقسیم شده است.

عکس روز : دو نیم شدن آسمان و رودخانه در لحظه غروب خورشید در کلکته
عکس روز : دو نیم شدن آسمان و رودخانه در لحظه غروب خورشید در کلکته