عکس : لحظه شگفت انگیز برخورد رعد و برق به زمین در شمال آریزونا

عکس روز نشنال جئوگرافیک از برخورد رعد و برق به زمین

کوکا: در تابستان سال گذشته، دیوید رنکین موفق شد در هوای طوفانی از لحظه شگفت انگیز برخورد رعد و برق به صخره ای عکس بگیرد. عکس روز نشنال جئوگرافیک به این تصویر زیبا که در جنوب یوتا و شمال آریزونا گرفته شده، اختصاص یافته است.

عکس روز : لحظه شگفت انگیز برخورد رعد و برق به زمین در شمال آریزونا
عکس روز : لحظه شگفت انگیز برخورد رعد و برق به زمین در شمال آریزونا