عکس دیده نشده نفیسه روشن از دوران نوجوانی اش

عکس نوجوانی نفیسه روشن

نفیسه روشن، بازیگر سرشناس ایرانی، عکس زیر را که مربوط به 18 سال پیش است، در اینستاگرامش منتشر کرد:

نفیسه روشن
نفیسه روشن

/24آنلاین