عکس : درختان منحنی فانتزی و خیالی در اوفیر کلرادو

عکس روز نشنال جئوگرافیک از درختان منحنی شکل زیبا و فانتزی در طبیعت پاییزی جنگلی در اوفیر کلرادو

درختان منحنی فانتزی و خیالی در اوفیر کلرادو
درختان منحنی فانتزی و خیالی در اوفیر کلرادو