عکس های سونیا بیطوشی، دختر زیبای ایرانی که می خواهد ملکه زیبایی جهان شود

سونیا بیطوشی، نماینده ایران در مراسم انتخاب دختر شایسته جهان

سونیا بیطوشی، دختر ایرانی، در زمینه مد و لباس فعال است، یک طراح کردی که قصد دارد نماینده ایران در مراسم انتخاب دختر شایسته سال جهان باشد. وی معتقد است ایرانی بودنش شانس او برای موفقیت را افزایش خواهد داد.
این دختر کرد ایرانی، خود را دختر شایسته ایرانی می داند و در این تردیدی ندارد، او با این باور، می خواهد عنوان ملکه زیبایی جهان 2017 را نیز از آن خود کند.

سونیا بیطوشی

سونیا بیطوشی

سونیا بیطوشی

سونیا بیطوشی

سونیا بیطوشی

سونیا بیطوشی

سونیا بیطوشی

سونیا بیطوشی