عکس های دختر مجری که به خاطر خوشگلی از کارش اخراج شد!

عکس های مجری زیبایی که به خاطر زیبایی کارش را از دست داد

اما هولز دختر جوانی است که برای تلویزیون UNIT TV در لندن کار می کرد.

این دختر 24 ساله می گوید بخاطر زیبایی اش از کار اخراج شده است!

دختر مجری که به خاطر خوشگلی از کارش اخراج شد
دختر مجری که به خاطر خوشگلی از کارش اخراج شد

اما هولز می گوید مدیرش او را صدا کرده و از او پرسیده چرا در دنیای مد فعالیت نمی کند؟ و سپس او را برای خوردن یک نوشیدنی دعوت کرده است اما ساعاتی بعد نامه اخراج خود را دریافت کرده است!

دختر مجری که به خاطر خوشگلی از کارش اخراج شد
دختر مجری که به خاطر خوشگلی از کارش اخراج شد

اما هولز می گوید همیشه در محل کار خود مرتب و آراسته بوده اما این دلیلی بر اینکه وی نسبت به کارش بی اهمیت است نمی باشد. این دختر گفت که امیدوار است به کارش بازگردد. / سیمرغ