عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

وسایل نقلیه اغلب در میزان باری که حمل می کنند محدودیت دارند که این امر امنیت بار را نیز تضمین می کند. اما این محدودیت، سبب نمی شود که رانندگان بی ملاحظه این وسایل نقلیه از زدن اضافه بار بی حد و اندازه در خودروهایشان یا رانندگی با بارهای مخاطره آمیز دست بردارند! به هر حال برای چنین رانندگان بی ملاحظه ای، وسیله نقلیه کامیون، اسکوتر، دوچرخه یا موتور سه چرخ هم که باشد، مهم نیست. رانندگان این وسایل نقلیه کوچک لحظات شگفت انگیز و باور نکردنی را با حمل و نقل بارهای سنگین به تصویر می کشند که دیدن آنها خالی از لطف نیست.

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

عکس های خنده دار از وسایل نقلیه با حداکثر اضافه بار

هرچند بسیاری از این مردم گزینه دیگری برای انتخاب ندارند، اما اضافه بار زدن وسیله نقلیه هم راه حل درستی نیست. قبل از متلاشی شدن وسیله نقلیه، هر آن احتمال دارد ترمز، لاستیک و موتور خودروی شما عمل نکند و مصیبت به بار آید.