عکس خانوادگی آیت الله هاشمی در کره شمالی و دیدار با کیم ایل سونگ

27

عکس دیدنی آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده اش در کره شمالی، سال 1360

آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده اش در کره شمالی
آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده اش در کره شمالی

/ باشگاه خبرنگاران