علت زندان رفت ارسطو عامل در پایتخت 6 چه بود؟

دلیل زندان رفتن ارسطو
چرا ارسطو در زندان بود؟

سریال پر طرفدار پایتخت 6 برای ایام نوروز سال99 آماده شده و در حال پخش است. سوالی که شاید برای همه پیش آماده این هست که چرا شخصیت ارسطو عامل در زندان به سر می برد.

هنوز قسمت هایی ابتدایی سریال در حال پخش است و اطلاعات زیادی نیست اما ظاهرا علت زندان رفتن ارسطو برخی از جرایم مالی بوده است.

در قسمت جدید ارسطو را با تیپ و ظاهری جدید و خشن همراه با سبیل و لباس های سراسر مشکی می بینیم.

شاید یکی از دیالوگ های جالب ارسطو در قسمت جدید پایتخت جایی بود که به رحمت می گوید : ترامپ بازاری دوزاری بوده و الان شده رئیس جمهور آمریکا!