ضرب المثل آتش بیار معرکه یعنی چه؟ + مفهوم و کاربرد آن

معنی ضرب المثل آتش بیار معرکه
معنی ضرب المثل آتش بیار معرکه

ضرب المثل ” آتش بیار معرکه “ درباره کسانی به کار می رود که دوست دارند اختلاف بین دو نفر را همیشه تازه نگه دارند.

با این که این افراد از طرفین دعوا نیستند اما از هر روشی استفاده می کنند تا دعوای بین دو نفر تمام نشود.

آن ها با سخن چینی و توطئه هیزم در آتش اختلاف دیگران می اندازند و از این کار لذت می برند.

ممکن است در روابط با دیگران سوء تفاهم هایی پیش آید که با کمی صحبت و به راحتی حل شود اما اگر دوستانی داشته باشید که آتش بیار معرکه باشند، سوء تفاهم های شما تبدیل به اختلافات شدید با دیگران خواهد شد، زیرا این گونه افراد به جای ایجاد صلح، عاشق جنجال هستند.

اگر نزدیک این گونه افراد باشید خواهید دید که آن ها تلاش می کنند شما را نسبت به دیگران و روابطی که دارید بد بین نگه دارند و در دراز مدت ممکن است بسیاری از دوستان خود را به همین علت از دست بدهید.

پس از انسانی که آتش بیار معرکه است باید دوری کنیم و تا جایی که ممکن است اختلافات با دیگران را بدون دخالت فرد سوم حل کنیم.

داستان ضرب المثل آتش بیار معرکه

عکس پروفایل آتش بیار معرکه
آتش بیار معرکه نباشید

مانند بیش تر ضرب المثل ها، “آتش بیار معرکه” هم ریشه در داستانی قدیمی دارد که از این قرار است:

در قدیم هنگام بر پایی جشن از گروه های موسیقی استفاده می شده، اعضای این گروه از دف و ضرب استفاده می کردند و تمام افراد عضو گروه ساز و آواز را بلند بودند و در آن سر رشته داشتند به جز یک نفر که به او ” دایره نم کن ” یا ” آتش بیار ” گفته می شد.

با این که این فرد سازی بلد نبود اما وجودش در گروه موسیقی بسیار مهم بود به طوری که با نبودن او گروه موسیقی شکل نمی گرفت.

دایره نم کن یا آتش بیار، در تمامی فصول باید مراقب ساز ها می بود تا آن ها خراب نشوند زیرا دف و ضرب از چوب و پوست ساخته شده بود و در بهار و تابستان این ساز ها خشک می شدند و در زمستان دچار رطوبت می شدند.

او در فصل بهار و تابستان با مرطوب کردن ساز ها و در زمستان با قرار دادن ساز ها روی حرارت از خرابی آن ها جلوگیری می کرد.

به همین علت وجود او و کارش در گروه موسیقی بسیار مهم بود و اگر مشکلی برای ساز ها پیش می آمد همه او را مقصر می دانستند.

ضرب المثل ” آتش بیار معرکه ” هم دقیقا اشاره به نقش فردی دارد که با دخالت ها و بد گویی هایش می تواند باعث شعله ور تر شدن اختلاف بین دو نفر شود و اگر او نباشد بسیاری از اختلافات به راحتی حل خواهد شد.

معنی و مفهوم : کسی که بهم زنی می کند.

در ادامه بخوانید : معنی ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر