20 متن صبح بخیر لاکچری عاشقانه [خاص و رمانتیک]

عکس نوشته صبح بخیر عاشقانه لاکچری
جدیدترین متن های کوتاه صبح بخیر لاکچری و دلبرانه برای عشقم

بیشتر مردم آرزو می کنند در بهشت باشند
اما من بسیار خوشبختم که بهشت این جا و در کنار من است
آن بهشت تو هستی
صبح به خیر زیبای من

******

همسر عزیزم!
تو برای من زیباترین زن جهانی
تو مالک قلب و همه زندگی منی
تو بزرگ ترین دلیل من برای ادامه دادن و مبارزه برای فردای بهتر هستی
صبحت بخیر عشق زندگیم

******

تو به حهان من معنی می دهی؛
بلند شو و به لبخندت اجازه بده که روزم را نورانی کند
صبح بخیر همسر عزیزم

******

من هر صبح به تو فکر می کنم و هر روز را با رویای تو می گذرانم

******

تو اشتیاق منی برای صبح شدن
که تو را ببوسم و صبحم بخیر شود

******

هر روز صبح، زندگی به من دلیل دیگری برای عشق ورزیدن به تو
و قدردانی کردن از تو به خاطر همه چیزهایی که به من بخشیده ای می دهد
تو کلید دار قلب من هستی

******

صبح بخیر ستاره راهنمای من!
بدون تو، من در تاریکی جهان گم می شدم

******

یک صیح بخیر شیرین به کسی که
مرا در بدترین مشکلات دیده است و باز هم کنارم مانده

******

هر روز بیدار شدن کنار تو
چیزی جز یه موهبت ناب نیست
تو همه قلبمو برای خودت داری خورشیدکم!
ممنونم که هستی

******

من واقعی ترین و ناب ترین شکل عشق را در تو دیدم
تا زمانی که عشق تو را داشته باشم به چیز دیگری نیاز نخواهم داشت
صبحت بخیر و شادی الهه زیبایی!

******

“صبح” را دوست دارم
وقتی سرآغازش تــــــ❤️ــــو باشی

******

صبح که می شود …
قلبم را از نو برایِ کنارِ تُو تپیدن،
کوک می کنم
این یعنی خودِ خودِ زندگی!

******

خوشید از شرق طلوع نمیکنه،
هر صبح از چشمای تو طلوع میکنه!
صبح به خیر همسرم
روشنایی روزهای تاریک من

******

امروز عاشق ترم، عاشق تر از تمام روزهای قبل
هر روز تو را دیدن و عاشق تر شدن خوشبختی من است
صبح بخیر عشق من

در ادامه : متن عاشقانه لاکچری خاص برای همسر و عشقم!