جملات زیبای سلام صبح بخیر عمو جان

عکس صبح بخیر عمو جان
عکس صبح بخیر عمو جان

سلام به بهترین عموی دنیا که برام همیشه مثل یه پدر بوده و هست
خیلی دوست تون دارم، صبح خوبی داشته باشید

******

عمو جان!
به خاطر داشتن شما در زندگی ام بسیار خوشبختم
و از همه حمایت ها و راهنمایی های شما تشکر می کنم
با آرزوی صبح زیبا و شاد برای شما

******

خوشبختی یعنی بدونی به غیر از والدینت
یه عموی خوب داری که همیشه دوستت داشته
همیشه به حرفات گوش داده
و همیشه کنارت بوده
مثل عموی خوب من!
صبحت بخیر عمو جون!

******

یه عموی شگفت انگیز مثل شما
مثل یه لیوان لیموناد تازه و خنک توی گرمای داغ تابستون می مونه!
صبحت بخیر عموی عزیزم! روز خوبی داشته باشی

******

برای بهترین عموی دنیا!
به خاطر همه عشق و محبتی که هیچ وقت از من دریغ نکردی ممنونم
برات آرزوی یه صبح و یه روز فوق العاده دارم

******

نمی دونم در آینده چطور آدمی می شم
اما خوب می دونم وقتی شما الگوی من باشی
بی شک یه روز دومین بهترین عموی دنیا می شم چون بهترینش عموی خودمه!
صبحت بخیر عموی خوبم!

******

عموی مهربونم!
صبح و روز خوبی رو براتون آرزو می کنم
امیدوارم امروز دست به هرچی بزنید طلا بشه :)

******

عمو جون!
امیدوارم امروزت با اتفاق ها و خبرهای عالی شروع بشه و با آرامش و شادی به پایان برسه
صبحت بخیر و شادی

******

عموی عزیزم!
همان گونه که شبنم صبح چمن ها را تازه می کند
بگذارید تا طلوع آفتاب ذهن شما را از هر گونه نگرانی پاک کند
و به شما احساس طراوت ببخشد
صبح تان شاد

******

صبح یک نعمت شگفت انگیز است، خواه ابری یا آفتابی
صبح نور امید است که با طلوعش نوید یک شروع تازه را به ما می دهد
صبح تان عالی عمو جان!

******

You have been like a father to me and you have taught me the difference between right and wrong. I wish you a very good morning uncle

شما برای من مثل یک پدر بوده ای و تفاوت میان درست و غلط را به من یاد داده ای
برای شما آرزوی یک صبح بسیار عالی دارم عمو جان!