جملات سلام صبح بخیر عاشقانه زمستانی (انگلیسی – فارسی)

پیامک صبح بخیر عاشقانه زمستانی
پیامک صبح بخیر عاشقانه زمستانی

تو همان خورشیدی هستی که برف های قلبم را آب کرده ای، همان مهتابی که هر شب بعد از بستن چشمانم به خوابم می آیی و همان تک ستاره ای که در دنیای تاریک من می درخشد. صبح زمستانیت بخیر عزیزم!

***

بیدار شو و از پنجره اتاقت بیرون را نگاه کن … ببین همه جا سفید سفید شده، درست مثل یک بوم نقاشی که هنوز هیچ رنگی به خود نگرفته … منتظر توست تا یک نقاشی زیبا روی آن بکشی. صبحت بخیر عزیزم!

***

تو همانی هستی که همه بهارهایم عطر و طراوت و زیبایی شان را
و همه زمستان هایم گرما و سپیدی و آرامش شان را از تو گرفته اند
صبح زمستانیت بخیر مهربانم!

***

تو را بیشتر از گرمای تابستان و برف زمستان دوست دارم
تو را بیشتر از بیشتر از بیشترین ها دوست دارم
بدون تو همه فصل هایم تاریک و غمگین هستند و در کنارت بهاری ترین حس دنیا را دارم
صبح زمستونیت بخیر بهانه قشنگ من برای زندگی!

***

با این که زمستان است با دیدن لبخند تو بهار در قلبم شکوفه می زند، هر لحظه و هر ثانیه
صبح زمستونیت بخیر عشق من!

***

دلم برای تو و
گرمای دستانت و
برق هیجان و عشق در چشمانت و
گونه های سرخ شده ات از سرما
تنگ تنگ است
این زمستان بدون تو سردترین فصل تاریخ زندگی ام است …
صبحت بخیر نازنینم!

***

تو همان معجزه ای هستی که در یک چشم به هم زدن
یخ وجودم را ذوب کردی و غم و اندوه و تنهایی ام را به سردترین باد زمستانی سپردی
در این صبح زمستانی بهترین ها رو برایت آرزو می کنم قشنگ ترینم!

***

دلبرکم! هر روز صبح یکی از خاطرات با تو بودنم را از کتاب قلبم مرور می کنم
تا یک روز به بی تو بودنم اضافه و یک روز به با تو بودن دوباره ام نزدیک تر شوم
دوستت دارم … صبح زمستانی ات بخیر عزیزم!

***

Wishing you a day filled with joy, snuggles, little naps, hot coffee, and warm socks. Good morning my love and have a beautiful day ahead.
با آرزوی روز زمستانی پر از شادی، بغل، چرت های کوتاه، قهوه داغ و جوراب های گرم. صبحت بخیر عزیزم، امیدوارم روزی زیبا پیش رو داشته باشی

***

Every winter has its spring just like me that a beautiful spring like you. Winter is not a season, it’s a celebration. Good Morning babe! Have a Great Day!
هر زمستان بهار خودش را دارد درست مثل من که بهاری زیبا همچون تو دارم. زمستان یک فصل نیست یک جشن است. صبحت بخیر عزیزم، روز عالی داشته باشی

***

There is no winter without snow, no spring without sunshine, and no happiness without you. Good Morning my darling!
هیچ زمستانی بدون برف، هیچ بهاری بدون آفتاب و هیچ شادی بدون تو وجود ندارد. صبح زمستونیت بخیر عزیز دلم!

***

People don’t notice whether it’s winter or summer when they’re happy. I wish you are so happy today that don’t notice the cold of winter … Good Morning my love!
آدما وقتی خوشحالن متوجه نمی شن زمستونه یا تابستون، امیدوارم امروزت انقدر شاد باشه که متوجه سرمای زمستون نشی، صبحت بخیر عشقم!