شعرهای کودکانه برای وفات و رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)

شعر کودکانه وفات پیامبر اکرم (ص)

اشعار زیبا و کودکانه رحلت رسول اکرم حضرت محمد (ص) برای بچه ها و کودکان دبستانی

شعرهای کودکانه برای وفات و رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)
شعرهای کودکانه برای وفات و رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)

گوشه غار حرا

هست مشغول نماز

می شود درهای عرش

سوی او آهسته باز

غار را پر می کند

ناگهان فرمان وحی

با طراوت می شود

قلبش از باران وحی

باز می گردد به شهر

بر لبش پیغام دوست

می رود تا پر کند

شهر را از نام دوست

******

پیغمبر خوب ما……… نور خدا محمد (ص)

چراغ راه مردم ………رهبر ما محمد (ص)

ما کودکان همیشه………گوییم یا محمد (ص)

ما پیرو تو هستیم

صل علی محمد

ای پیرو محمد………ای کودک مسلمان

قلب تو پاک و روشن ……… از نور دین و ایمان

یارو نگهدار تو ……… باشد خدا و قران

بگو تو ،یا محمد

صل علی محمد

منبع : نغمه های دینی کودکان ،عزیزالله هاشمی،انتشارات عصمت

******

یا محمد با کتاب آسمانی آمدی

یا محمد با پیام مهربانی آمدی

دین تو راه نجات از ظلمت است

یا محمد جان من قربان تو

شد چراغ راه من قرآن تو

******

آبی آسمان کو؟

خورشید ما کجا رفت؟

پیامبر خوب ما

از این جهان چرا رفت؟

شاعر : شکوه قاسم نیا

******

همه توی دنیا
تو را دوست دارند
همه عاشق تو
همه بی قرارند
تو زیبا ترین گل
برای جهانی
گل این زمینی
گل آسمانی
کسی حق ندارد
به تو بد بگوید
مگس حرفی از گل
نباید بگوید
منو شاپرک ها
به یاد تو هستیم
به بویت خدا را
همه می پرستیم

شاعر: ناصر کشاورز