شعر زیبای نه تو می مانی نه اندوه از “کیوان شاهبداغی”

شعر و  عکس نوشته به حباب نگران لب یک رود قسم
شعر و عکس نوشته به حباب نگران لب یک رود قسم

این شعر به اشتباه به سهراب سپهری نسبت داده شده است ولی در هیچ کدام از کتاب های وی نیست و شاعر این شعر آقای کیوان شاهبداغی می باشد.

نه تو می مانی،

نه اندوه

و نه هیچ یک از مردم این آبادی

به حباب نگران لب یک رود قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

غصه هم خواهد رفت

آن چنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند

لحظه ها عریانند

به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز

تو به آیینه، نه! آیینه به تو خیره شده ست

تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید

و اگر بغض کنی

آه از آیینه دنیا که چه ها خواهد کرد

گنجه دیروزت، پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف!

بسته های فردا همه ای کاش ای کاش!

ظرف این لحظه ولیکن خالی ست

ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود

غم که از راه رسید در این سینه بر او باز مکن

تا خدا یک رگ گردن باقی ست

تا خدا مانده به غم وعده این خانه مده

“شاعر : کیوان شاهبداغی


فال حافظ کوکا