اشعار عشق یعنی | زیباترین شعرهای عشق چیست و عاشق کیست؟

شعر عشق یعنی
شعر عشق یعنی

زیباترین اشعار کوتاه همراه با جملات و متن های رمانتیک درباره مفهوم عشق و عاشقی در زندگی

نشان عشق چیست؟

ای که می پرسی نشان عشق چیست
عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از در مانده ای درمان کنی

در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر

عشق یعنی گل به جای خار باش
پل به جای این همه دیوار باش

عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر
واگذاری آب را، بر تشنه تر

عشق یعنی دشت گل کاری شده
در کویری چشمه ای جاری شده

عشق یعنی ترش را شیرین کنی
عشق یعنی نیش را نوشین کنی

هر کجا عشق آید و ساکن شود
هر چه نا ممکن بود ، ممکن شود

مولانا

******

زیباترین شعرهای عشق چیست و عاشق کیست؟
زیباترین شعرهای عشق چیست و عاشق کیست؟

شعر انگلیسی عاشقی یعنی

To love is to share life together
to build special plans just for two
to work side by side
and then smile with pride
as one by one, dreams all come true

To love is to help and encourage
with smiles and sincere words of praise
to take time to share
to listen and care

عاشقی به اشتراک گذاشتن زندگی با یکدیگر است
ساختن برنامه های خاص فقط برای دو نفر
کارکردن دوشا دوش هم
و با غرور لبخند زدن
و یک به یک به حقیقت پیوستن تمام رویاها

دوست داشتن، یاری و دلگرم کردن است
با لبخند و واژه های صادقانه ای از ستایش
سهیم بودن در زمان
گوش دادن و مراقبت کردن

******

شعر نو عشق چیست؟
شعر نو عشق چیست؟

شعر نو عشق چیست؟

عشق را نمی توان شرح داد
بدون هیچ شکل و فرمی ست
عشق جسم نیست

عشق وارد زندگی مان می شود
درست از لحظه ای که متولد می شویم
از گهواره تا گور
عشق درون همه هست

عشق مانند یک شمع می سوزد
گاهی سوسو می زند و به لرزه می افتد اما هرگز نمی میرد

عشق می تواند تو را تهی کند
عشق می تواند تو را کامل کند
عشق می تواند تو را بسازد یا بشکند
عشق در روح توست

عشق در قلب توست
عشق در فکر توست

عشق جهانیست
و تمام جهان را احاطه کرده ست
مهم نیست کجا باشی
عشق زبانی همگانیست

عشق پیرامون توست
نمی توانی آن را ببینی یا لمس کنی
اما عشق در همه جا هست

******

معشوقه چو آفتاب تابان گردد
عاشق به مثال ذره گردان گردد
چون باد بهار عشق جنبان گردد
هر شاخ که خشک نیست رقصان گردد

******

بگذار مراقب قلب شکسته ی تو باشم
و به تو نشان دهم پرواز کردن را
بگذار به آرامی با دست هایم تو را نگه دارم
و اشک های خدا حافظی تو را ببوسم
بگذار تو را به سوی روشنایی فردا هدایت کنم
بی نیاز از باران
زیرا هر آن چه که حالا می خواهم
دیدن دوباره ی لبخند توست

******

شعر کوتاه عشق یعنی
شعر کوتاه عشق یعنی

عشق یعنی خاطرات بی غبار
دفتری از شعر و از عطر بهار
عشق یعنی یک تمنا یک نیاز
زمزمه از عاشقی با سوز و ساز
عشق یعنی چشم خیس مست او
زیر باران دست تو در دست او
عشق یعنی ملتهب از یک نگاه
غرق در گل بوسه تا وقت پگاه
عشق یعنی عطر خجلت شور عشق
گرمی دست تو در آغوش عشق
عشق یعنی بی تو هرگز پس بمان
تا سحر از عاشقی با او بخوان
عشق یعنی هر چه داری نیم کن
از برایش قلب خود تقدیم کن
عشق یعنی مستی و دیوانگی
عشق یعنی با جهان بیگانگی

شاعر : نامشخص

******

عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل
که تو ای عشق همان پرسش بی زیرایی

قیصر امین پور

******

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

******

زندگی همانند بازی است و عشق حقیقی جایزه آن است. “روفوس وینرایت”

******

زندگی همانند گل است و عشق عسل آن گل “ویکتور هوگو”


فال حافظ کوکا