شعر زیبای تا شقایق هست زندگی باید کرد از سهراب سپهری

عکس نوشته شعر تا شقایق هست زندگی باید کرد
عکس نوشته شعر تا شقایق هست زندگی باید کرد

متن کامل یکی از زیباترین اشعار سهراب سپهری با نام “در گلستانه” همراه با عکس نوشته های زیبا از تک بیت تا شقایق هست زندگی باید کرد برای پروفایل

 

متن شعر تا شقایق هست

دشت هایی چه فراخ
کوه هایی چه بلند
در گلستانه چه بوی علفی می آمد؟
من در این آبادی پی چیزی می گشتم
پی خوابی شاید
پی نوری، ریگی، لبخندی
پشت تبریزی ها
غفلت پاکی بود که صدایم می زد
پای نی زاری ماندم باد می آمد گوش دادم
چه کسی با من حرف می زد؟
سوسماری لغزید
راه افتادم
یونجه زاری سر راه
بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ
و فراموشی خاک
لب آبی
گیوه ها را کندم و نشستم پاها در آب
من چه سبزم امروز
و چه اندازه تنم هوشیار است
نکند اندوهی ‚ سر رسد از پس کوه
چه کسی پشت درختان است؟
هیچ می چرد گاوی در کرد
ظهر تابستان است
سایه ها می دانند که چه تابستانی است
سایه هایی بی لک
گوشه ای روشن و پاک
کودکان احساس! جای بازی اینجاست
زندگی خالی نیست
مهربانی هست
سیب هست
ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

شعر تا شقایق هست زندگی باید کرد
شعر تا شقایق هست زندگی باید کرد

در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور مثل خواب دم صبح
و چنان بی تابم که دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت بروم تا سر کوه
دورها آوایی است که مرا می خواند

معنی شعر : کلیت معنی این شعر در مورد امید داشتن به خداوند، زندگی و مهربانی هاست. تشویق به زندگی و از دست ندادن امید دغدغه سهراب سپهری در این شعر زیبا می باشد.

در ادامه : شعر درباره انار از سهراب سپهری


فال حافظ کوکا