شعر درباره انار از سهراب سپهری

شعر درباره انار از سهراب سپهری
شعر درباره انار از سهراب سپهری

شعری کوتاه و زیبا از مجموعه اشعار سهراب سپهری در کتاب حجم سبز که در آن به انار نیز اشاره شده است!

***

آسمان آبی تر
آب آبی تر
من در ایوانم، رعنا سر حوض
رخت می شوید رعنا
برگ ها می ریزد
مادرم صبحی می گفت :‌
موسم دلگیری است
من به او گفتم : زندگانی سیبی است، گاز باید زد با پوست
زن همسایه در پنجره اش تور می بافد می خواند
من ودا می خوانم گاهی نیز
طرح می ریزم سنگی، مرغی، ابری
آفتابی یک دست
سارها آمده اند
تازه لادن ها پیدا شده اند
من اناری را می کنم دانه به دل می گویم
خوب بود این مردم دانه های دل شان پیدا بود
می پرد در چشمم آب انار : اشک می ریزم
مادرم می خندد رعنا هم …

از اشعار کتاب حجم سبز سهراب سپهری

در ادامه بخوانید : شعر درباره انار و پاییز