زیباترین جملات سلام صبح بخیر بهاری به همسر و عشقم

عکس سلام صبح بخیر بهاری
پیامک صبح بخیر بهاری عاشقانه

زیباترین عکس نوشته های صبح بخیر عاشقانه برای صبح بخیر گفتن به همسر و عشق زندگی در روزهای دل انگیز و بارانی فصل بهار

🌼 🌸 🌺

صبح است و کوچه از باران نمناک، چشمانت را به رویم باز کن تا صبح من آغاز شود عزیزم
صبح ات به لطافت باران بهاری همسر عزیزم

******

صبح بخیر بهاری به عشقم
متن سلام صبح بخیر بهاری به عشقم

تو همان نسیم صبحگاه بهارانی که رنگ زندگی در دشت می دمد و با وجودش همه جا بوی عشق می گیرد
صبحی که نسیم و بهارش تو باشی حتما بخیر است

******

بهار است، دشت سر مست از نسیم صبحگاهی ست و شکوفه ها به روی خورشید لبخند می زنند
چشم بگشا که بهار من از چشمان تو آغاز می شود
صبح ات بخیر رویای شیرین من

******

من تاریکی شب را به شوق روزی دیگر و دیدن روی زیبای تو صبح می کنم و با تماشای شکفتن شکوفه های لبخند تو صبح من آغاز می شود
صبح ات شکوفه باران عزیزم

******

عطر دل انگیز بهار خودش را به در و دیوار خانه می کوبد و قاصدک مژده ی صبح را آورده، صبحی دیگر و روزی دیگر با تو
صبح بخیر همسفر زندگیم

******

بیدار شو و پنجره را رو به خورشید باز کن
ببین رنگین کمان با آسمان چه کرده
ببین بهار چگونه باران شکوفه بر سر درختان ریخته است درست مانند دلت سپید و زیبا
بهار باش و آغاز کن صبح مرا، صبح بخیر بهاران من

******

پنجره چشمانت آرام آرام باز می شود و مرا
به سرسبزی دشت، به عطر دل انگیز لبخند، به لطافت یک صبح بارانی، به قشنگی یک رویا و به فصل بهار می برد
صبح بخیر عزیزترینم

******

صبحی که تو در آن نباشی برای من از شب تاریک تر است
برای من صبح و روشنی در تو خلاصه می شود
تو برای من صبح بهارانی
شکوفه های خندان
باران بی امانی
صبح ات بخیر زیبای بهاری من

******

نفس های تو پر از هوای بهار است و سبز می کند جانم را، روشن می کند صبحم را، نامت را که می برم بوی شکوفه می گیرد وجودم
صبح ات بخیر آغاز خوبی ها

******

پایان راه را کسی نمی داند، بیا دل خوش کنیم به صبح باران بهاری و بی بهانه مثل گنجشکان آواز بخوانیم
سبز باشیم چون لبخند، بیا صبح را با عطر وجود هم آغاز کنیم
صبح ات به سر سبزی بهار نازنینم