سخنان زیبا در مورد افراد نادان

متن در مورد افراد نادان
سخنان زیبا در مورد آدم های نادان

درست نیست بگیم همه افراد محافظه کار احمقن؛ ولی اغلب احمق ها، آدم های محافظه کاری هستن!
“جان استوارت میل”

******

اگه هیچ سوال احمقانه ای وجود نداشته باشه، پس احمق ها چه سوالاتی بپرسن؟ توقع نداری که دقیقا قبل از سوال پرسیدن باهوش بشن؟!
“اسکات آدامز”

******

من آدمی نیستم که نادان ها رو مجبور به سکوت کنم! اتفاقا میذارم حرف بزنن تا بتونم سبک مغزها رو تشخیص بدم!
“مارک کیوبن”

******

جنگ حقیقی بین شرق و غرب نیست؛ بلکه بین افراد نادان و باهوشه!
“مرجان ساتراپی”

******

عشق در نگاه اول، کار آدمای احمقه! شایدم من خیلی بدبینم!
“گرِگ دیویز”

******

من آدمی نیستم که خیلی مورد انتقاد قرار بگیرم و اصولا کسی نمیتونه به راحتی منو ناراحت کنه یا تخریبم کنه! اما آدمای احمقی که منو کثیف، بی مغز یا ابله خطاب میکنن، منو آزار میدن! تو چطور میتونی چنین کلماتی رو به کسی نسبت بدی که هیچی راجع بهش نمیدونی؟؟؟
“گرانیت ژاکا”

******

برام خیلی سخته که بخوام با احمق ها بحث کنم!
“کارل هارت”

******

فقط احمق ها هستن که با یه موفقیت، سریع تغییر میکنن!
“یورگن کلوپ”

******

فکر میکنم خیلی از صفات فوق العادم رو به خاطر گوش دادن به حرف افراد احمق و مزخرف، از دست دادم!
“کایلی جنر”

******

درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع می گردند. اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند
“یوستین گوردر”

******

قضاوت میان نادان و دانا بسیار آسان است
اکثر مواقع همیشه حق با نادان است چون نمی داند!
من به عقل یک انسان دانا شک می کنم وقتی با یک نادان وارد بحث می شود

******

قلب آدم نادان در دهان اوست. ولی دهان فردی خردمند در قلب او جای دارد
“رابرت فراست”

******

نادان را از هر طرفی که نوشتم نادان بود