زیباترین سخنان طلایی بزرگان [جملات ناب و کوتاه]

سخنان طلایی و نغز بزرگان
جملات طلایی و ناب بزرگان

گزیده ای از زیباترین جملات طلایی ناب و آموزنده بزرگان در مورد زندگی، موفقیت و عشق

***

تنها فاصله باخت تا برد، تسلیم نشدن است!
“والت دیزنی”

******

You must expect great things of yourself before you can do them
باید پیش از آنکه کارهای بزرگی انجام دهی، از خودت انتظار انجام کارهای بزرگ داشته باشی
“مایکل جردن”

******

اگه میخوای بهترین باشی، همین الانم میتونی بهش برسی
اما به محضی که از انجام دادن کارهایی که
سطحشون از «بهترین» پایین تره، دست بکشی!
“توماس واتسون”

******

نگران شکست نباش! کافیه فقط یکبار موفق بشی!
“درو هوستون”

******

تنها تفاوت میان یک فرد موفق با دیگران، نه کمبود قدرت است و نه کمبود دانش؛ بلکه کمبود اراده است!
“وینس لومباردی”

******

کافیست باور داشته باشی و سخت تلاش کنی تا تمام رویاهایت به حقیقت بپیوندند

******

اگر حاضر نیستید ریسک کنید، باید به چیزهای معمولی بسنده کنید!
“جیم ران”

******

گاهی تمی توانی خودت را خوب ببینی، مگر آنکه با چشم های دیگران ببینی

******

فرصت ها پیدا نمی شوند، تو آن ها را می سازی!
“کریس گراسر”

******

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched — they must be felt with the heart
بهترین و زیباترین چیزهای دنیا را نمی توان دید یا حتی لمس کرد؛ بلکه باید آن ها را با قلب حس کرد…
“هلن کلر”

******

هرگز خودت را محدود نکن! بسیاری از افراد، نسبت به کارهایی که می توانند انجام دهند خودشان را محدود می کنند.
اما تو می توانی تا جایی که ذهنت اجازه می دهد، پیش بروی.
یادت باشد که هرآنچه را باور داشته باشی، به دست خواهی آورد.
“مری کی اش”

******

موفقیت، برآیندی از تلاش های کوچک است که روزهای پیاپی انجام داده ای
“رابرت کولیر”

******

برای موفقیت، باید چالش هایی را که سر راهت قرار می گیرند، بپذیری
نمی توانی فقط پذیرای چیزهایی که دوست داری باشی!
“مایک کافکا”

******

Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people
به نظر من، کنجکاوی در مورد زندگی در تمام جنبه های آن، راز افراد خلاق است
“لئو برنت”

******

متضاد عشق، تنفر نیست؛ بی تفاوتی است!
“الی ویسل”

******

Life without love is like a tree without blossoms or fruit
زندگی بدون عشق، مثل درخت بدون شکوفه و میوه است!
“خلیل جبران”

******

«غیر ممکن»، فقط لغتی است که در لغتنامه احمق ها یافت می شود!
“ناپلئون بناپارت”


فال حافظ کوکا