سخنان بزرگان در مورد موفقیت در زندگی

 سخنان بزرگان در مورد موفقیت در زندگی
سخنان بزرگان در مورد موفقیت در زندگی

موفقیت پایان نیست، شکست هم کشنده نیست. این شجاعت ادامه دادن است که اهمیت دارد
“وینستون چرچیل”

******

موفقیت نوعی آرامش ذهنی است که مستقیما از رضایت نسبت به خودتان حاصل می شود،
زیرا که می دانید همه تلاش تان را کرده اید تا به بهترین چیزی که قادر به انجامش هستید برسید
“جان وودن”

******

من هرگز رویای موفقیت را نمی دیدم بلکه برای رسیدن به آن تلاش کردم
“استه لودر”

******

موفقیت های خود را هر چه که باشد در آغوش بگیرید، از آن ها استفاده کنید اما به آن ها قناعت نکنید
“میا هام”

******

موفقیت مجموع تلاش‌ های کوچکی است که هر روز به‌ طور مداوم تکرار می‌ شوند
“رابرت کلییر”

******

شیرینی یک بار موفقیت، به تلخی صد بار شکست میارزد
“سقراط”

******

موفقیت معمولا نصیب کسانی می شود که پر مشغله تر از آن هستند که در جستجویش باشند
“هنری دیوید ثورو”

******

سه راه برای رسیدن به موفقیت نهایی وجود دارد:
راه اول مهربانی است
راه دوم مهربانی است
راه سوم هم مهربانی است!
“میستر راجرز”

******

موفقیت یعنی به دست آوردن چیزی که می خواهی، خوشبختی یعنی خواستن چیزی که به دست آورده ای!
“دبلیو.پی کینسلا”

******

راز موفقیت در زندگی برای یک مرد این است که زمانی که فرصت خوبی به دست می آورد آماده دریافت آن باشد
“بنجامین دیزرائیلی”

******

سخنان بزرگان در مورد زندگی موفق
سخنان بزرگان در مورد زندگی موفق

برای موفقیت آسانسوری وجود ندارد، باید پله ها را یکی یکی بالا بروید تا به موفقیت برسید
“جو جرارد”

******

دور هم جمع شدن آغاز کار است، با هم بودن پیشرفت است و همکاری با هم موفقیت!
“هنری فورد”

******

راز موفقیت این است : هدف را بی وقفه دنبال کنید
“آنا پاولوفا”

******

احساس منفی، ترمز موفقیت ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید
“برایان تریسی”

******

جشن گرفتن برای موفقیت ها خوب است اما مهم تر این است که به درس هایی که از شکست ها گرفته ایم توجه کنیم
“بیل گیتس”

******

خواستن موفقیت ملاک نیست چون همه آن را می خواهند،
بلکه آن چه مهم است این است که بخواهیم برای موفق شدن تدارک ببینیم
“پل برایانت”

******

افراد موفق آن چیزی را انجام می‌دهند که افراد ناموفق تمایلی به انجامش ندارند.
پس آرزو نکنید که کاش راحت‌تر بود؛ آرزو کنید که شما بهتر باشید
“جیم ران”