سخنان بزرگان در مورد علم و دانش

عکس نوشته زیبا در مورد علم و دانش
سخنان ادبی زیبا در مورد علم آموزی و کسب دانش

دانش امروز، فناوری فرداست.

“ادوارد تِلِر”

******

ریشه های آموزش تلخ، اما میوه هایش شیرین است.

“ارسطو”

******

توانا بود هرکه دانا بود
به دانش دل پیر برنا بود

“فردوسی”

******

زینت انسان سه چیز است :
علم. محبت. آزادی

“افلاطون”

علم، بیش از آنکه حجم زیادی از دانش باشد، اندیشه است!

“کارل ساگان”

******
همه جیز به لحاظ تئوری غیر ممکن است، تا رمانی که انجام شود!

“رابرت هینلین”

******

هر پیشرفت بزرگی در علم، حاصل جسارت برای تخیلی جدید بوده است!

“جان دیویی”

******

علم و دانش کلیدی است که تمام درها با آن باز می شود

“آناتول فرانس”

******
علم، به خوبی می تواند جواب «چگونگی ها» را بدهد؛ اما از پاسخ دادن به «چرایی ها» عاجز است!

“اروین چارگاف”

******
پیشرفت علم، باید با هدف بهبود زندگی بشر انجام گیرد.

“ناتان دیل”

******

علم، دانش سازمان یافته است و خِرد، زندگی سازمان یافته!

“امانوئل کانت”

******

علم، سرگرمی است؛ کنجکاوی است. همه ما، کنجکاوی غریزی داریم. علم، روند جستجوی چیزهاست.
علم یعنی ایجاد سوال و پیدا کردن یک روش برای آن… علم یعنی کاوش…

“سالی راید”

******

نخستین انگیزه یک دانشمند برای کشف، کنجکاوی و میل به رسیدن به حقیقت است.

“ایروینگ لانگمویر”

******
علم، هیچ وقت یک مسئله را بدون ایجاد 10 ها مسئله دیگر، حل نمی کند!

“جورج برنارد شاو”

******

لذتی که از علم حاصل می شود بی آلایش است

“افلاطون”

******

لذتی که از علم و دانش حاصل می شود بالاترین لذت ها است

” اسمایلز”

******

هر کس باید باغ خود را پرورش دهد.

“فرانسوا ولتر”

******

به دنیا نیامدن بهتر از آموزش نیافتن و نادان ماندن است؛
زیرا جهالت، ریشه همه بدبختی ها است.

“افلاطون”

******

سعی کنید چیزی در مورد همه چیز و همه چیز را در مورد چیزی یاد بگیرید.

“توماس هنری هاکسلی”

******

هر کس درب مدرسه ای را باز کند، درب زندانی را بسته است.

“ویکتور هوگو”

******

نه تنها کسب دانش
بلکه تکرار نیز
مادر تعلیم و تربیت است

“ژان پل”

******

همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان گردد مگر علم و دانش که هرچه بیشتر شود عزیزتر باشد

“ضرب المثل چینی”