سخنان بزرگان در مورد زندگی موفق

سخنان بزرگان در مورد زندگی موفق
سخنان بزرگان در مورد زندگی موفق

اراده برای رسیدن به موفقیت، مهمه؛ اما چیزی که مهم تره، اراده برای داشتن آمادگیه!
“بابی نایت”

******

من حقیقتا باور دارم که هر کس، دارای استعداد، توانایی یا مهارتی است که کشف آن، از موفقیت او در زندگی حمایت میکند.
“دین کونتز”

******

هر چقدر هم که زندگی سخت به نظر برسه، باز هم چیزی هست که می توانی انجامش دهی و در آن موفق شوی!
“استفن هاوکینگ”

******

سختی هایی که در گذشته با آن ها مواجه شدم، به موفقیت من در آینده کمک خواهد کرد.
“فیلیپ امیگوالی”

******

بزرگترین ضعف های ما، در تسلیم شدن نهان است. راه مسلم موفقیت، این است که همیشه یکبار دیگر تلاش کنی!
“توماس ادیسون”

******

تو باید به خودت ایمان داشته باشی، خودت رو به چالش بکشی و تا آخر خودت رو به جلو هُل بدی! این تنها راه موفقیته!
“جی. دراگون”

******

متن زیبا در مورد زندگی موفق
متن زیبا در مورد زندگی موفق

هیچکس بدون تلاش، موفق نشده! آن هایی که موفق شده اند، موفقیت خود را مدیون پافشاری ها و پایداری های شان هستند!
“رامانا ماهارشی”

******

اگر بترسی، هرگز موفق نخواهی شد؛ برای موفقیت، باید شانست را امتحان کنی!
“ماریو آندرتی”

******

زمانی که موفقیت را مثل نفس کشیدن بخواهی، آنوقت موفق خواهی شد!
“اریک توماس”

******

بشر در هر چیزی که نسبت به آن اشتیاق سوزان نا محدودی داشته باشد، موفق خواهد شد.
“چارلز شواب”

******

من بارها و بارها و بارها در زندگی شکست خورده‌ ام و این دلیل موفقیت من است.
“مایکل جوردن”

******

بیشتر شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌ شدن در نقطه‌ ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است.

“توماس ادیسون”

******

افسوس که چه غصه هایی به خاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگانی‌ ام پیش نیامد خوردم.

“میکل آنژ”

******

این موقعیت نیست که انسان را می سازد
این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق می کند

******

اگر از صد نفر بپرسید
متضاد کلمه موفقیت چیست
اکثرشان می گویند شکست.
اما این اشتباهی بزرگ است؛
متضاد کلمه موفقیت،
تلاش نکردن است

در ادامه بخوانید : سخنان بزرگان در مورد امید داشتن