سخنان بزرگان در مورد تغییر زندگی

متن زیبا در مورد تغییر زندگی
سخنان بزرگان در مورد تغییر زندگی

مقیاس سنجش هوش، توانایی تغییر است!
“آلبرت انیشتین”

******

بزرگترین کشف تاریخ، این است که انسان می تواند با تغییر نگرش خود، آینده اش را تغییر دهد.
“اُپرا وینفری”

******

ساعت اتاقت، هر روز از نو کارش را شروع میکند؛ پیروزی هایت اهمیتی ندارند؛ شکست هایت هم همینطور! خودت را تحت فشار اتفاقات گذشته قرار نده، و بابت گذشته افسوس نخور.
“سین هیگینز”

******

اجازه نده «نه» شنیدن، باعث شه به خودت شک کنی! از بین 242 سرمایه گذار، 217 نفر آن ها ایده استارباکس را رد کردند!
“الیزابت گالبات”

******

همه در فکر تغییر دنیا هستن اما هیچکس به فکر تغییر خودش نیست!
“لئو تولستوی”

******

روی نقاط قوتت کار کن، نه نقاط ضعف! اگر به قدر کافی در کاری خوب نیستی، بیشتر برای کاری که در آن عالی هستی تلاش کن!
“جیسون لمکین”

******

همه رویاهای بزرگ، ابتدا در سر یک رویاپرداز بوده اند! همیشه به یاد داشته باش که تو در درون خودت، قدرت، صبر و اشتیاقی سوزان برای تغییر دنیا داری!
“هریت تابمن”

******

برای «بهبود یافتن» باید تغییر کنی و برای «عالی بودن»، باید خیلی تغییر کنی!
“وینستون چرچیل”

******

شاید نتوانم جهت حرکت باد را تغییر دهم، اما میتوانم بادبانم را طوری تنظیم کنم که مرا به مقصدم برساند!
“جیمی دین”

******

اگه چیزی رو دوست نداری، تغییرش بده! اگر نمیتونی تغییرش بدی، نگرشت رو بهش عوض کن!
“مایا آنجلو”

******

آموزش، تنها سلاح قدرتمندی است که با آن میتوان دنیا را تغییر داد.
“نلسون ماندلا”

******

جملات زیبا در مورد تغییر نگرش
جملات زیبا در مورد تغییر و تحول

راز تغییر این است که انرژی ات را به جای سر و کله زدن با چیزهای قدیمی، صرف ساختن چیزهای جدید کنی.
“ساکریتس”

******

«تغییر»، قانون زندگی است؛ آنهایی که توجه خود را به گذشته و حال معطوف می کنند، آینده را از دست خواهند داد!
“جان اِف کندی”

******

اگه نمیتونی پرواز کنی، بدو؛ اگه نمیتونی بدوی، راه برو؛ اگه نمیتونی راه بری، سینه خیز برو! خلاصه در هر شرایطی، باید به حرکتت به جلو ادامه بدی!
“هنری فورد”

******

اگر منتظر افراد دیگر یا زمان دیگری باشی، تغییر هرگز رخ نخواهد داد؛ این ما هستیم که همه چیز و همه کس منتظرمان است! ما خودمان همان تغییری هستیم که به دنبالش می گردیم.
“باراک اوباما”

******

یک کودک، یک معلم، یک قلم و یک کتاب، میتواند دنیا را تغییر دهد!
“ملاله یوسف زی”

******

هیچ چیز برای مهم بودن، لازم نیست دنیا را تغییر دهد!
“استیو جابز”

******

قبلا انجامش داده ای؛ پس الان هم میتوانی انجامش دهی! به امکان پذیری های مثبت نگاه کن! انرژی نا امیدی هایت را تغییر جهت بده و آن را به عزم و اراده مثبت، مؤثر و غیر قابل توقف تبدیل کن…
“رالف مارستون”

******

فقط یک قدم بردار؛ کوچک یا بزرگ بودنش مهم نیست! سپس یک قدم دیگر بردار و هر روز، این کار را تکرار کن. شاید ماه ها و شاید سال ها طول بکشد، اما با هر قدم، مسیر موفقیتت واضح تر خواهد شد.
“آرون راس”

******

اگه صورتت را به سمت نور خورشید بگیری، هرگز سایه ها را نخواهی دید!
“هلن کلر”

******

هیچ چیز همیشگی نیست، به جز «تغییر»!
“هراکلیتوس”

******

تو باید بنای موفقیتت را بر روی شکستت بنا کنی. باید از شکستت به عنوان سنگ بنا استفاده کنی. همه درها را به روی گذشته ببند. تلاش نکن اشتباهاتت را فراموش کنی، اما با آن ها کلنجار هم نرو! نباید اجازه بدی که اشتباهات گذشته ات، ذره ای از انرژی، زمان یا فضای ذهنت را اشغال کنند!
“جانی کش”

******

زمان و شرایط به سرعت در حال تغییر هستند؛ ما باید هدفمان را دائما بر آینده متمرکز نگه داریم.
“والت دیزنی”