سخنان و جملات زیبا از بزرگان درباره افکار منفی

سخنان بزرگان در مورد افکار منفی
سخنان بزرگان در مورد افکار منفی

به محض این که افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید نتایج مثبت در زندگی تان ظاهر خواهد شد. “ویلی نلسون”

******

متن در مورد افکار منفی
متن در مورد افکار منفی

زمانی که افکار منفی سراغ تان می آیند – که صد در صد خواهند آمد – همان طور که سراغ تک تک ما خواهند آمد، این که به آن ها توجه نکنید کافی نیست بلکه باید آن ها را با افکار مثبت جایگزین کنید. “جول اوستین”

******

افکار منفی در اطراف ما پرسه می زنند نه به خاطر این که آن ها را می خواهیم یا آن ها را انتخاب می کنیم بلکه به خاطر این که به آن ها اعتقاد داریم. “اندرو جی.برنشتاین”

******

جملات زیبا در مورد افکار منفی
جملات زیبا در مورد افکار منفی

اگر می دانستید افکارتان چقدر قدرتمند هستند هرگز هیچ فکر منفی به ذهن راه نمی دادید. “پیس پیلگریم”

******

ما نیاز داریم تا ذهن مان را از افکار منفی پاک کنیم. “پائولو کوئیلو”

******

هیچ کس نمی تواند خودش را برای چیزی آماده کند در حالی که در عمق ذهنش بر این باور است که آن چیز هرگز رخ نخواهد داد. “نلسون ماندلا”

******

شاید داشتن تفکر مثبت باعث نشود کار خاصی انجام دهید اما باعث می شود هرکاری را که می خواهید انجام دهید بهتر از زمانی که تفکر منفی دارید انجام دهید. “زیگ زیگلار”

******

یک ذهن مثبت همیشه به دنبال پیدا کردن راهی برای انجام است اما یک ذهن منفی همیشه به دنبال پیدا کردن راه هایی است که نمی توان انجام داد. “ناپلئون هیل”

******

شما می توانید بدترین دشمن خودتان باشید زیرا تنها افکار منفی تان است که می تواند شما را عقب بکشاند و نه هیچ چیز دیگر! “لئون براون”

******

اجازه نده افکار منفی وارد ذهنت شوند چرا که آنها علف های هرزه ای هستند که اعتماد به نفس را از بین می برند
“بروس لی”

******

منفی نگری، دشمن خلاقیت است.
“دیوید لینچ”

******

هر وقت به افکار منفی فکر کنی، یک قدم در مسیر اشتباه برداشته ای.
“شان پال”

******

وقتی افکار منفی بر ما چیزه شوند، به هیچ وجه به آرامش واقعی نخواهیم رسید.
“دالایی لاما”

******

آدم های منفی ،
به پیچ و خم جاده می اندیشند …!

و آدم های مثبت ،
به زیبایی های آن …!

هر دو به مقصد می رسند ؛
اما یکی با حسرت ،و دیگری با لذت …!

******

در برابر افکار منفی تان مقاومت نکنید
به آن ها بی اعتنایی کنید
تا حضورشان در زندگی تان
کم رنگ و کم رنگ‌ تر شود

******

99% افکار منفی ما هیچ وقت اتفاق نمیفتند
فقط زندگی را بر کام مان تلخ می کنند