سخنان بزرگان در مورد ادب و تواضع

جملات زیبا در مورد ادب و تواضع
سخنان بزرگان درباره ادب داشتن و متواضع بودن

تواضع و فروتنی را بر سر نهید و تکبر و نخوت را زیر پا محو و نابود بسازید و خود پرستی و خود ستایی را از گردن های تان در آورید.

“امام علی (ع)”

ادب، شکوفه انسانیت است.

“جوزف جوبرت”

******

انسان همچون رودخانه است؛ هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.

“مثل آلمانی”

******

ادب داشتن و اهمیت دادن به یکدیگر، هرگز قدیمی نخواهد شد!

“پیتر فرامپتون”

******

در جستجوی ادب بودن بالاتر از این است که در جستجوی طلا باشید

“امام علی (ع)”

******

ادب، تو را در میان دیگران برجسته می کند.

“جین دو لَ برویر”

******

به عقیده من، ادب شرط تمدن است.

“رابرت هینلین”

******

فارغ از جنسیت، فکر می کنم زنان و مردان باید شجاع باشند، در کار خود فرصت ها را دریابند و پذیرای بازخوردها باشند. اما به نظر من، «ادب» مسئله ای است که بی توجهی به آن می تواند مانع از موفقیت شغلی آن ها شود.

“الی کمپر”

******

من برای رفتار دیگران ارزش اخلاقی بالایی قائلم. به نظر من، اینکه داشته هایت زیاد باشد اما رفتارت به دور از ادب باشد، بسیار زننده است.

“فرن لبوویتز”

******

پدرم همیشه به سخت کوشی، صداقت، ادب و وقت شناسی معتقد بود و همه این ها درس های مهمی برای من بودند.

“راجر مور”

******

این روز ها، زیاد برای مهربانی و ادب اهمیت قائل نیستند؛ گویی بلا استفاده شده اند!

“تامی لی جونز”

******

دریاها نماد تواضع هستند؛
در نهاد خود کوه هایی فراتر از خشکی دارند
اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند

******

ادب چیزی غیر از گفتار و رفتار توام با مهربانی نیست

“ولتر”