جملات ادبی زیبا و عاشقانه در مورد کویر

جملات زیبا ذرباره آسمان شب کویر
جملات زیبا ذرباره آسمان شب کویر

زیباترین جملات کوتاه ادبی و اشعار عاشقانه در مورد کویر، سکوت روزهای بیابان و زیبایی آسمان شب کویر

******

کویر بیش تر از هر چیز دیگری شبیه انسان های تنهاست، تنها اما پر از رمز و راز

******

خرد برای روح همچون آب در کویر است

******

آسمان کویر آسمان عاشقانه هاست
چه بسیار عاشقانی که
هر شب با خیره شدن به آسمان کویر
گمشده خود را در میان ستارگانش جستجو کرده اند
بی آن که بدانند
کویر هر ستاره اش را از الماس نگاه تماشاگر عاشق وام گرفته

******

هر دم شگفتی می آفرینی و مبهوتم می کنی
با آسمان شب ات
با تپه های شنی ات
با سرابی که می سازی و حیاتی که در دل نهان داری

******

کویر، فریادش سکوت است
گرم می کند خورشید تنش را در روز
و
نور می پاشد ستاره روی دامن سیاهش در شب

******

شعر نو کویر

شعر عاشقانه کویر
شعر عاشقانه کویر

هیچ دلیلی
جز نبودنت
یک شبه دریا را
کویر لوت نمی کند!

******

کویرم و تنم در گرما می سوزد، در حسرت بارانم که بیاید و سیرابم کند
ای ابرهای سپید و زیبا
ببارید، ببارید و سیرابم کنید

******

می دانم
با یک گل بهار نمی شود …
مگر در کویر!

******

سکوت تو آرامش محض است
می نشنیم و شن های گرم و روان تو را با دست نوازش می کنم
و منظره ات که بی نظیر است را تماشا می کنم
تا تنها کمی از آرامش تو نیز نصیب من گردد

******

بی گمان کویر
همان دریای عاشقیست که می گویند
چشم به راه معشوق
به اندازه همه قطرات آب هایش
و به وسعت پهنای بی انتهایش
گریسته است

******

متن ادبی کوتاه راجع به کویر
متن ادبی کوتاه راجع به کویر

درست آن هنگام که خورشید جای خود را به شب می دهد
ضیافت ستاره ها در آسمان شب کویر شروع می شود

******

در طلوع خورشید کویر
آسمان و زمین در نقطه ای دور با هم تلاقی می کنند
جایی که مرز میان انتهای آسمان
و ابتدای زمین قابل تشخیص نخواهد بود!

******

همیشه کویر را دوست داشته ام
پهنه ای پر رمز و راز و اسرار آمیز تا دور دست های آن
نه چیزی می بینی نه صدایی می شنوی
اما در دل همین سکوت ماورایی
چیزی ضربان دارد
نوری سوسو می زند
و توصیفش محال!

******

تا در کویر زندگی نکنی
ارزش کامل علفی کنار جاده را درک نخواهی کرد

******

کویر مرا به سوی خود خواند و من برای یافتن چیزی صمیمی در راهی دور
روانه ی آن جا شدم
جایی که در آن خدا را نزدیک تر یافتم و خود را آسوده تر از هر زمان دیگری

******

در کویر ستاره می بارد، شن می رقصد و سکوت جاری می شود
این جا نمایش سخاوت خداست که به انسان ارزانی داشته است

******

دو چشمم نم نم باران و دل دشت کویر امشب
بیا بانو ! مدارا کن ، دو دستم را بگیر امشب

******

مثل یک کویر نشین اسبی داشته باشم و عاشق یک ستاره باشم
شب که شد تو در آسمان می‌ درخشی من مثل دیوانه ها می تازم می تازم می تازم