زندگی زیباست چشمی باز کن / گردشی در کوچه باغ راز کن

زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی درکوچه باغ راز کن
زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی درکوچه باغ راز کن

متن کامل شعر زیبای زندگی زیباست

زندگی زیباست چشمی باز کن
گردشی در کوچه باغ راز کن

هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بدبینی خود را شکست

علت عاشق ز علت ها جداست
عشق اسطرلاب اسرار خداست

من میان جسم ها جان دیده ام
درد را افکنده درمان دیده ام

دیده ام بر شاخه احساس ها
می تپد دل در شمیم یاس ها

زندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست

گر تو را نور یقین پیدا شود
می تواند زشت هم زیبا شود

حال من در شهر احساسم گم است
حال من عشق تمام مردم است

زندگی یعنی همین پروازها
صبح ها، لبخندها، آوازها

ای خطوط چهره ات قرآن من
ای تو جان جان جان جان من

با تو اشعارم پر از تو می شود
مثنوی هایم همه نو می شود

حرف هایم مرده را جان می دهد
واژه هایم بوی باران می دهد

شاعر : شهرام محمدی

***

بیت سوم از مولانا

علت عاشق ز علت ها جداست
عشق اسطرلاب اسرار خداست

***

زندگی زیباست چشمی باز کن به انگلیسی

life is beautiful, open your eyes

در ادامه بخوانید : زندگی زیباست ای زیبا پسند