انشا درباره در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟

انشا درباره در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟
انشا درباره در زندگی امروزی چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟

به نظر می رسد آسیب هایی که امروزه انسان با آن ها روبرو ست به مراتب بیش تر از روزگاران گذشته است، این آسیب ها به دو دسته تقسیم می شوند.

دسته ی اول آسیب هایی هستند که انسان در به وجود آمدن آن ها نقشی ندارد و این آسیب ها از گذشته تا به امروز وجود داشته است، برای مثال آسیب هایی که از بروز بلایای طبیعی به انسان وارد می شود همواره در طول تاریخ وجود داشته است.

در این گونه موارد سعی و تلاش افراد این بوده که به شکلی درست با آسیب ها بر خورد کنند و در حد توان ضرر ناشی از آن را کم کنند.

اما دسته دیگر آسیب هایی را شامل می شوند که انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در به وجود آمدن آن ها نقش دارد، مثال های متفاوتی برای دسته دوم می توان ذکر کرد.

برای مثال، تصادفات ناشی از وسایل نقلیه، اگر چه به وجود آمدن وسایل نقلیه حمل و نقل را به طور قابل توجهی بهبود بخشید اما آسیب هایی نیز با خود به دنبال داشت، تصادفاتی که هر روز برای ماشین ها، قطار ها و هواپیما ها رخ می دهد جان هزاران انسان بی گناه را می گیرد و متاسفانه خانواده های زیادی را در گیر می کند.

مثال دیگر برای این نوع آسیب، اعتیاد است که به شکل بی سابقه ای رشد کرده و زندگی بسیاری از افراد را به مرز نابودی کشانده است.

یکی دیگر از آسیب های زندگی امروزی که برای همه کاملا قابل درک می باشد شبکه ی جهانی اینترنت است، نمی توان منکر این مسئله شد که اینترنت چه خدمتی برای بشر ارائه کرد اما همین اینترنت آسیب هایی را به وجود آورده که بخش زیادی از مردم با آن در گیر هستند.

کلاهبرداری های اینترنتی، اعتیاد به اینترنت و مهم تر از همه، به انزوا کشیده شدن انسان ها تنها چند مثال کوچک از آسیب های اینترنت هستند.

ما امروزه، با وجود پیشرفت لوازم ارتباطی بیش از هر زمان دیگری، تنها هستیم و می توان گفت این مسئله، بزرگ ترین آسیب زندگی امروزی می باشد.