زنان کدام روزهای هفته را برای رابطه جنسی ترجیح می دهند؟!

جذاب ترین روزها برای رابطه جنسی از نظر خانم ها

نتایج جدید تحقیقات دانشمندان نشان می دهد زنانی که قبلا رابطه جنسی داشته اند، روزهای جمعه و شنبه تمایل جنسی بیشتری داشته در حالیکه زنان مجرد روزهای دوشنبه تا پنجشنبه میل جنسی بالایی دارند.
در دوره قاعدگی خانم ها، هورمون های جنسی مانند پروژسترون و استرادیول در بدن آن ها ترشح می شود که روی میزان میل جنسی زنان تاثیر زیادی می گذارد.
زنان مجرد در شروع دوره عادت ماهیانه خود، تمایل جنسی بیشتری داشته و این دقیقا زمانی است که هورمون استرادیول میزان تخمدان را کنترل می کند. این در حالی است که زنانی که قبلا رابطه داشته اند، در شروع و پایان دوره عادت ماهیانه، فعالیت جنسی بیشتری داشته اند، علت این مسئله ترشح بیشتر هورمون پروژسترون می باشد. / سلامانه