معنی و داستان ضرب المثل دیوار موش داره، موشم گوش داره

انشا در مورد دیوار موش داره، موشم گوش داره
مفهوم و کاربرد ضرب المثل دیوار موش داره، موشم گوش داره

ضرب المثل “ دیوار موش داره، موشم گوش داره ” بر روی راز داری تاکید دارد و کنایه از این است که نباید هر حرف یا رازی را پیش دیگران باز گو کرد، زیرا همه ی کسانی که در ظاهر با ما دوست هستند افراد قابل اعتمادی نبوده و ممکن است سخنی که از ما شنیده اند را پیش دیگران افشا کنند.

چه بسا دشمنانی که در لباس دوست به ما نزدیک می شوند و زمانی که از راز های مان با خبر شدند به وسیله ی افشای آن ها به ما ضربه می زنند، به همین علت باید در سخن گفتن بسیار احتیاط کرد.

ضرب المثل ” دیوار موش داره، موشم گوش داره ” موقعیت شناسی را به ما یاد آورد می شود، این که چه حرفی را در چه زمانی و به چه کسی بگوییم یا نگوییم.

مثلا ممکن است در جمع شلوغی که فکر می کنیم کسی حواسش به ما نیست راز مهمی را با دوست قابل اعتمادی در میان بگذاریم اما بدون آن که بدانیم شخص سومی خواسته یا نا خواسته سخنان ما را بشنود و از این موضوع سوء استفاده کند.

پس توجه به نکته ای که این ضرب المثل متذکر می شود،راز داری، موقعیت شناسی و محتاط بودن در اعتماد به دیگران می تواند ما را از بسیاری مشکلاتی که ممکن است در آینده دچار آن شویم نجات داده و آرامش بیش تری را در زندگی نصیب مان کند.

ریشه و داستان ضرب المثل

در زمان های قدیم حاکم مستبد و ستمگری بود که بسیار به مردم سخت می گرفت و از ترس این که مبادا مردم به او خیانت کنند جاسوسان زیادی را در شهر مامور کرده بود تا تمام اخبار را به گوشش برسانند.

حاکم ستمگر دستور داده بود تا مامورانش در میان مردم جار بزنند که دیوار موش دارد و موش هم گوش، به این معنی که هر چه بگویید به گوش حاکم خواهد رسید و هیچ چیز از چشم او پنهان نمی ماند.

چنان ترس و وحشتی در شهر حکم فرما شده بود که مردم از ترس، حتی در خلوت خانه های خود نیز جرات سخن گفتن راجع به حاکم را نداشتند.

روزی جوانی در یکی از خیابان های شهر، با دوستانش مشغول صحبت بود و خوابی که دیشب دیده بود را برای آن ها تعریف می کرد.

جوان گفت خواب دیده است که روی اسب سفیدی نشسته و لباس سبز رنگ زیبایی به تن دارد.

دوستان جوان گفتند تعبیر خواب تو این است که به زودی به پادشاهی می رسی.

از قضا جاسوسان حاکم که در همان نزدیکی بودند حرف های جوان بخت برگشته با دوستانش را شنیدند و خیلی سریع به حاکم خبر دادند.

حاکم با شنیدن خبر هایی که جاسوسان برایش آورده بودند بسیار آشفته شد و دستور داد جوان را دستگیر کرده و سرش را از گردنش جدا کنند.

ماموران حاکم نیز سراغ جوان ناکام رفتند و او را کشتند. حاکم پس از شنیدن خبر مرگ جوان خیالش آسوده شد و گفت: کسى حق ندارد حتى خواب پادشاهى را ببیند.

معادل انگلیسی

walls have ears