50 دیالوگ ماندگار از نمایشنامه های مشهور

 دیالوگ نمایشنامه های معروف
دیالوگ نمایشنامه های معروف

هملت | مرغ دریایی | اتللو | مکبث

در ادامه مروری خواهیم داشت بر جملات زیبا و کوتاه از نمایشنامه های معروف دنیا و برخی از دیالوگ های ماندگارشان

دیالوگ های نمایشنامه هملت

خداوند به شما چهره ای داده است و شما خودتان را شبیه چهره دیگری می کنید.

***

شک کن که ستاره ها آتشین هستند
شک کن که خورشید حرکت می کند
شک کن به حقیقت که شاید دروغگو باشد
اما هرگز به این که دوستت دارم شک نکن

***

آقا! در قلب من جنگی به وقوع پیوسته که نمی گذارد بخوابم

***

پولونیوس: سرور من! چه می خوانید؟
هملت: کلمات، کلمات، کلمات

***

هیچ چیز خوب یا بدی وجود ندارد بلکه فکر کردن است که آن را چنین می کند.

***

دیالوگ های نمایشنامه مرغ دریایی

اگر زندگی ام به درد تو می خورد بیا و آن را بگیر …

***

مدویدنکو: چرا همیشه لباس سوگواری می پوشی؟
ماشا: لباس سیاه می پوشم تا با زندگی ام مطابقت داشته باشم، من غمگینم.

***

فیلسوف بودن روی کاغذ چقدر ساده است و در زندگی واقعی چقدر دشوار!

***

نینا: گاهی به من فکر کن
تریگورین: من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد، همیشه آن روز که تو را دیدم به یاد خواهم آورد، آیا آن را به یاد می آوری؟ یک هفته پیش وقتی لباس روشن خودت را پوشیدی و با هم صحبت کردیم و مرغ دریایی سفید روی نیمکت کنار ما دراز کشید.

***

ما باید زندگی را نه آن طور که هست، نه آن طور که باید باشد بلکه آن طور که در رویاهای خود می بینم نشان دهیم.

***

دیالوگ های نمایشنامه اتللو

من دزدی در دهانم نمی گذارم تا مغزم را بدزدد.

***

این نگاه تو من را از بهشت بیرون خواهد کرد.

***

اوه! سرورم مواظب حسادت باشید، حسادت هیولای چشم سبزی است که طعمه اش را به تمسخر می گیرد.

***

مردان عصبانی به آن هایی که آرزوی بهترین ها را برای آن ها دارند حمله می کنند.

***

مردان باید همان چیزی باشند که به نظر می رسند.

***

دیالوگ های نمایشنامه مکبث

چهره دروغین باید چیزی که قلب دروغین می داند را پنهان کند.

***

مکبث: اگر ما شکست بخوریم؟
لیدی مکبث: ما شکست بخوریم؟ شجاعتت را به جای محکمی ببند تا شکست نخوریم.

***

چرا نمی توانستم آمین را تلفظ کنم؟ من بیشترین نیاز را به برکت داشتم و آمین در گلوی من گیر کرده بود.

***

اگر می توانید به بذرهای زمان نگاه کنید و بگویید کدام دانه رشد خواهد کرد و کدام دانه رشد نخواهد کرد.

***

هیچ هنری برای پیدا کردن ساختار ذهن در چهره وجود ندارد.

در ادامه بخوانید : جملات کوتاه زیبا از کتاب های مشهور