بهترین دیالوگ های ماندگار سریال وایکینگ ها

دیالوگ های ماندگار سریال وایکینگ ها
دیالوگ های ماندگار سریال وایکینگ ها

جنگجویان قلب خود را نشان نخواهند داد تا زمانی که تبر آن را آشکار کند. “فلوکی”

جهان در حال تغییر است و ما باید با آن تغییر کنیم. “راگنار

من علاقه ای به صلح ندارم، صلح یک کلمه کثیف است! “ایوار”

قدرت همیشه خطرناک است، قدرت بدترین ها را جذب می کند و بهترین ها را تباه. “راگنار”

من به اندازه ای عمر کردم که بفهمم تو هرگز نمی تونی با اطمینان بگی افراد دیگه چه کاری انجام می دن. “لاگرتا”

تا وقتی که برادرم زنده است شکست نخورده است. “رولو”

حقیقت می تونه یه انتخاب بد برای یه مرد خردمند باشه! “لاگرتا”

این که نقاط ضعف دوستانت رو بدونی یه قدرته! “سیگی”

من از خشم یک مرد صبور بیشتر از خدایان نگران می شوم. “راگنار”

هیچ انسانی بدون اتفاقاتی که برایش رخ می دهد نمی تواند در مسیر زندگی جلو برود. “راگنار”

احساس می کنم در این همه خوشبختی گیر افتاده ام! “فلوکی”

خبرهای بد نسبت به خبرهای خوب با سرعت کمتری پخش می شوند. “ثوروارد”

شما وایکینگ ها اصلاح نشدنی هستید! شما تنها با یک فکر از مادر متولد می شوید … این که چطور بمیرید! “کینگ اکبرت”

هیچ چیز زیباتر از یک مادر نیست. “بیورن”

ما فقط یک زندگی داریم .. پس برویم و آن را زندگی کنیم. “لاگرتا”

فضای میان زندگی و مرگ جایی است که ما در آن زنده ترین هستیم. “فلوکی”

استفاده از سلاح یک چیز است، اما کشتن با آن چیز دیگری است. “راگنار”

هرچه فردی شخصیت پیچیده تری داشته باشد جالب تر خواهد بود و در عین حال خطرناک تر! “کینگ اکبرت”

وقت خود را با نگاه کردن به گذشته تلف نکن، تو به آن جا نخواهی رفت. “راگنار”

اگر صد سال هم تلاش می کردی نمی توانستی من را بکشی. “لاگرتا”