دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

عکس های دکوراسیون مدرن خانه زیر شیروانی در ترایبیکا

این انبار زیر شیروانی در ترایبیکا به درخواست صاحب آن به یک خانه ی مدرن تبدیل شده است و پنجره های بزرگ آن نور کافی را برای فضا فراهم می کنند.

Nixing طراح دکوراسیون این خانه تصمیم گرفته که تنها از رنگ سفید برای دکوراسیون خانه استفاده کند ( دکوراسیون تک رنگ یا مونو کروماتیک )، بنابراین همه ی دیوار های آجری به رنگ سفید درآمده اند و در بعضی قسمت ها از رنگ خاکستری به عنوان رنگ مکمل استفاده شده است. یکی از بارزترین ویژگی های این خانه وجود لوستر های آویزانی است که در ارتفاع های مختلف طراحی و نصب شده اند.

میز ناهارخوری که در کنار آشپزخانه قرار دارد از چوب با پایه های فلزی مات به رنگ خاکستری ساخته شده است و یا مبلمان کاملا به رنگ خاکستری انتخاب شده اند.

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

دکوراسیون جالب خانه مدرن زیر شیروانی در ترایبیکا

فال حافظ کوکا