دکوراسیون اتاق خواب ژاپنی؛ زیبا، ساده و آرامش بخش

دکوراسیون اتاق خواب به سبک طراحان ژاپنی

در ادامه تصاویری از دکوراسیون اتاق خواب به سبک ژاپنی ها را قرار داده ایم. آن چه در دکوارسیون ژاپنی به آن توجه ویژه ای می شود سادگی، استفاده از طبیعت و وسایل چوبی در منزل می باشد. همچنین استفاده از ابریشم، بامبو و سنگ نیز در وسایل و چیدمان اتاق خواب به چشم می خورد:

دکوراسیون اتاق خواب به سبک طراحان ژاپنی

دکوراسیون اتاق خواب به سبک طراحان ژاپنی

دکوراسیون اتاق خواب به سبک طراحان ژاپنی

دکوراسیون اتاق خواب به سبک طراحان ژاپنی

دکوراسیون اتاق خواب به سبک طراحان ژاپنی