سارقان جواهرآلات 9 میلیون یورویی کیم کارداشیان دستگیر شدند

شناسایی و دستگیری سارقان جواهرآلات کیم کارداشیان

پلیس فرانسه اعلام کرد 16 سارق که در حملات جداگانه به کیم کارداشیان، ستاره مشهور هالیوود، دستبرد زده بودند دستگیر شدند. پلیس با اسفتاده از دی ان ای و جواهراتی که به کیم کارداشیان تعلق داشت موفق به شناسایی و دستگیری این افراد شد.

کیم کارداشیان
کیم کارداشیان

ماه اکتبر، جواهرات کیم کارداشیان، به ارزش 9 میلیون یورو به سرقت رفته بود. این سرقت توسط مردان نقاب دار و مسلح، همزمان با هفته مد در پاریس صورت گرفت. سارقان با بستن دست کیم کارداشیان و حبس او در حمام محل اقامتش، اقدام به این دستبرد کردند. / 24آنلاین