20 متن خوشحالی و حس خوب یعنی تولدت باشه!

عکس پروفایل خوشحالی یعنی تولدت نزدیک باشه
متن خوشحالی یعنی تولدت باشه و امروز تولدمه

I get older today, but this is the reason for happiness, not sadness. Eat, drink and make merry!
خوشحالی یعنی امروز تولدم باشه … من امروز یه سال بزرگ تر می شم اما این نه باعث شادی می شه نه ناراحتی. فقط بخور، بنوش و خوش باش

******

Cheers to me for surviving another year! May I have many more wonderful, crazy years ahead of me! Happy Birthday to Me!
خوشحالی یعنی تولدم نزدیک باشه … به سلامتی من که یه سال دیگه هم زنده هستم و نفس می کشم. امیدوارم سال های شگفت انگیزتر و با حال تری در پیش داشته باشم، تولدم مبارک

******

God, if you want to make me infinitely happy on my birthday today, please make my economy incredibly good this year.
خوشحالی یعنی امروز تولدت باشه … خدایا اگه می خوای منو توی روز تولدم بی نهایت خوشحال کنی لطفا امسال وضع مالیم رو عالی کن

******

Mom and dad, thanks for a wonderful gift to the world. Happy birthday dear sweet me.
حس خوب یعنی فردا تولدمه! مامان و بابا به خاطر هدیه شگفت انگیزی که به دنیا تقدیم کردین ممنونم. تولدت پیشاپیش مبارک عزیز دل خودم!

******

To my younger self, I am glad that you made it to this age, I will keep on believing in you!
حس خوب یعنی امروز تولدت باشه! برای منِ جوان ترم: خوشحالم که به این سن رسیدی، همچنان بهت ایمان دارم!

******

Today was the only day when I cried & my mother Smiled on it. Happy Birthday Mother’s lovely child, Happy Birthday to Me.
خوشحالی یعنی تولدم باشه! امروز تنها روزی بود که من گریه کردم و مادرم به اون لبخند زد. تولدت مبارک بچه دوست داشتنی مادر!

******

When I woke up, I realized it must be a special day for some reason. Oh yes, it is the day that I was born!
وقتی از خواب بیدار شدم فهمیدم امروز به یه دلایلی باید خاص باشه … اوه بله! امروز روزیه که من به دنیا آمدم … خوشحالی یعنی تولدت باشه

******

Come and celebrate with me cause I’m plus one today.
حس خوب یعنی تولدت باشه … پس بیا و در کنار من جشن بگیر چون من امروز به اضافه یک هستم

******

I hope that tomarrow is the beginning of a great year for ME.
حس خوب یعنی فردا تولدمه … امیدوارم فردا آغاز یه سال عالی دیگه برای من باشه

******

Birthdays are good for me. The more I have, the longer I live …
خوشبختی یعنی تولدت نزدیک باشه، روزای تولد برای من خیلی خوبه چون هر چی بیشتر ازشون داشته باشم عمرم طولانی تر می شه

******

تولدم مبارک
یک سال‌ دیگه هم گذشت
یک سال دیگه هم خدا بهم فرصت زندگی داد
یک سال با همه قشنگی هاش و سختی هاش گذشت
می جنگم واسه هدفام با توکل به خدا
خدایا شکرت

******

روز تولدم زمان الهام بخشی است که به من یاد آوری می کند هر روزم را با شور و عشق زندگی کنم
تولدم مبارک

******

تولدم مبارک تون باشه
امیدوارم به همه آرزوهای خوشگلم برسم

در ادامه بخوانید : متن فردا تولدمه!