روشی جالب و نوین برای بزرگ جلوه دادن منزل: ایجاد خطای دید در دکوراسیون

با ترفندهای خطای دید ماهرانه، خانه تان را بزرگ تر از مساحت واقعی نشان دهید!

بزرگتر نشان دادن خانه های نقلی ترفندهایی دارد که با ایجاد تغییرات کوچک در دکوراسیون و چیدمان داخلی منزل می توان به آن رسید.کافی است به نکات زیر توجه کنید:

1-خطوط عمودی، چشم ها را به سمت بالا هدایت می کند و ارتفاع فضا را بیشتر نشان می دهد.

ایجاد خطای دید در دکوراسیون
ایجاد خطای دید در دکوراسیون

2-خطوط افقی، پهنا و عرض را بیشتر نشان می دهند.

ایجاد خطای دید در دکوراسیون
ایجاد خطای دید در دکوراسیون

3-روی دیوارهایی با عرض کوتاهتر رنگ های تند توجه بیشتری را به خود جلب و عمق را کاهش می دهد.

4-روی دیوارهایی با عرض طولانی تر رنگ های تند راهرویی باریک و بلند به بیننده نشان می دهد.

5-اگر رنگ سقف یا کف تیره باشد ارتفاع کوتاهتر به نظر می رسد.

ایجاد خطای دید در دکوراسیون
ایجاد خطای دید در دکوراسیون

6-استفاده از آینه در فضای داخلی فضا را بزرگتر نشان می دهد.

ایجاد خطای دید در دکوراسیون
ایجاد خطای دید در دکوراسیون

7-برای بزرگتر نشان دادن فضای یک اتاق کوچک از یک تصویر تیره و نسبتا بزرگ در مرکز دیوار استفاده کنید زیرا توجه را از گوشه ها برداشته و توجه چشم را به تصویر معطوف می سازد.

8-استفاده از نور زیاد باعث بزرگتر نشان دادن فضا می شود.

ایجاد خطای دید در دکوراسیون
ایجاد خطای دید در دکوراسیون

9-رنگ های تند فضا را کوچکتر نشان می دهند.

10-درهم ریختگی و شلوغی فضا را کوچکتر نشان می دهد.

ایجاد خطای دید در دکوراسیون
ایجاد خطای دید در دکوراسیون

11-در قوانین مبلمان باید اثاثیه با دیوارها فاصله داشته باشند بنابراین با باز گذاشتن بخشی از کف و با دیده شدن گوشه های اتاق فضا را بزرگتر نشان دهید.

12-جلوی پنجره ها را باز گذاشته تا فضا باز تر، زیباتر و بزرگتر نشان داده شود.

ایجاد خطای دید در دکوراسیون
ایجاد خطای دید در دکوراسیون

/ دکوبوم

فال روزانه کوکا