اینجا خانه هیلاری کلینتون است؛ دکوراسیون شیک با تزیینات ساده

245

در ادامه عکس هایی از ویلای یک طبقه هیلاری کلینتون را مشاهده می کنید، آن چه در این عکس ها خودنمایی می کند، دکوراسیون با رنگ های ملایم و طراحی و تزیینات ساده است که به دل می نشیند. با کوکا همراه باشید:

اینجا خانه هیلاری کلینتون است؛ دکوراسیون شیک با تزیینات ساده

اینجا خانه هیلاری کلینتون است؛ دکوراسیون شیک با تزیینات ساده

اینجا خانه هیلاری کلینتون است؛ دکوراسیون شیک با تزیینات ساده

اینجا خانه هیلاری کلینتون است؛ دکوراسیون شیک با تزیینات ساده

اینجا خانه هیلاری کلینتون است؛ دکوراسیون شیک با تزیینات ساده

اینجا خانه هیلاری کلینتون است؛ دکوراسیون شیک با تزیینات ساده

اینجا خانه هیلاری کلینتون است؛ دکوراسیون شیک با تزیینات ساده

اینجا خانه هیلاری کلینتون است؛ دکوراسیون شیک با تزیینات ساده

اینجا خانه هیلاری کلینتون است؛ دکوراسیون شیک با تزیینات ساده