دستگاه تصفیه آب خانگی

طراحی خانه ای مدرن روی پایه های لک گرنیر کنار دریاچه ای زیبا در کبک

ساخت اقامتگاه مدرن و نوآورانه بر روی پایه های لک گرنیر توسط معماران خلاق شرکت معماری پل برنیر در کبک کانادا

معماران خلاق شرکت معماری پل برنیر این اقامتگاه مدرن و نوآورانه را بر روی پایه های لک گرنیر در کنار دریاچه ای در استرل، کبک، کانادا طراحی کرده اند.

این خانه بر روی یک شیب تند واقع شده و اطراف آن به وسیله ی درخت های سرو پوشیده شده است. از دور که نگاه کنید مانند آن است که این خانه دارای بامی از درختان جنگلی است و معماران معتقدند که این یعنی آمیختگی طبیعت و معماری با هم.

از جمله ویژگی های داخلی خانه وجود ساختارهایی چوبی از جنس درخت گردوی آمریکایی است که باعث می شود خانه با جنگل و نهر اطراف آن در هم آمیخته شود. وجود پنجره های بزرگ و سایه ی درختان در تابستان فضای خنکی را برای ساکنان فراهم می کند و در ماه های زمستان، شاخه های بی برگ درختان نور خورشید و گرما را به فضای داخل خانه هدایت کرده و محیط را گرم می کند.

واحدهای ساخته شده ی چوبی فضای زیادی را برای ذخیره سازی و پنهان کردن ملزومات زندگی فراهم کرده است، آنها همچنین به عنوان اتاق های خصوصی و مکان های جدا از فضای اصلی خانه استفاده می شوند.

خانه ای روی پایه های لک گرنیر

خانه ای روی پایه های لک گرنیر

خانه ای روی پایه های لک گرنیر

خانه ای روی پایه های لک گرنیر

خانه ای روی پایه های لک گرنیر

خانه ای روی پایه های لک گرنیر

خانه ای روی پایه های لک گرنیر

خانه ای روی پایه های لک گرنیر

خانه ای روی پایه های لک گرنیر

خانه ای روی پایه های لک گرنیر

خانه ای روی پایه های لک گرنیر