ساخت خانه ای با نمای قرمز رنگ با چشم انداز رو به جنگل در کنار یک دره رودخانه در نروژ

خانه ای جالب به رنگ قرمز در نروژ که توسط درختان اطرافش مخفی شده است

معماران شرکت معماری Jarmund / Vigsnæs (JVA) در یک دره رودخانه پوشیده شده از درخت در خارج از اسلو این خانه ی قرمز را ساخته اند.

این خانه به صورت عمود بر رودخانه و بر روی شیب زمین ساخته شده است. قرار گیری این خانه به گونه ای است که توسط درخت های اطراف پوشیده شده و به راحتی دیده نمی شود.

فضای زندگی بین دو طبقه تقسیم شده اما اکثر فعالیت های روزانه در طبقه دوم انجام می شود. وجود پنجره های شیشه ای بزرگ در سراسر طبقه دوم چشم انداز زیبایی را از محیط بیرون فراهم ساخته است. طبقه ی پایین که محل قرار گیری اتاق خواب بچه هاست پنجره هایی دارد که رو به سمت جنگل زیبا باز می شوند.

نمای بیرونی خانه به سفارش صاحبخانه به رنگ قرمز روشن ساخته شده و نماد پویایی در این منطقه محسوب می شود.

خانه قرمز

خانه قرمز

خانه قرمز

خانه قرمز

خانه قرمز

خانه قرمز

خانه قرمز