عکس نوشته و متن حالت دلت که خوب باشه و حال دلت که خوب نباشه

دلنوشته های زیبا درباره خوب بودن حال دل آدم و متفاوت دیدن زندگی همراه با عکس نوشته های حال دلت که خوب باشه و حال دلت که خوب نباشه

عکس نوشته حالت دلت که خوب باشه
عکس نوشته حالت دلت که خوب باشه

همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد
اگر حال دلت خوب باشد
هوا آن قدر هم آلوده نیست
از پس اجاره خانه هم می شود برآمد
بیماری کودکت کمتر آزارت می دهد
و با یک دعا، ته دلت قرص می شود و آرام می گیری
اگر حال دلت خوب باشد ؛
آدم ها همه دوست داشتنی اند
و بدون منت می توانی ببخشی
حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دلنشین می شود
که لحظه ای بتوانی پا از روی پدال برداری
و بتوانی فکر کنی که امروزت با دیروزت چقدر فرق داشتی
حال دلت که خوب باشد
می شوی هم بازی بچه ها
برای عزیزانت همیشه وقت داری
و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است
و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشه
امیدوارم همیشه حال دلتون بهترین باشه …

***

عکس نوشته حال دلت که خوب نباشه
عکس نوشته حال دلت که خوب نباشه

حال دلت که خوب نباشه
بری بهترین جای دنیا
باز بهت خوش نمیگذره

***

حال دلت که خوب باشد
حال دلت که خوب باشد

حال دلت که خوب باشد آدم ها همه شان دوست داشتنی اند
حال دلت خوب که باشد حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود
حال دلت که خوب باشد می شوی هم بازی بچه ها و هم صحبت بزرگ تر ها
حال دلت که خوب‌ باشد رنگ ها همه خوش رنگ اند
حال دلت که خوب باشد ابری ترین روزها فقط فقط نوید باران می دهند
حال دلت که خوب باشد همه تو را قشنگ تر می بینند
حال دل های تان خوب ……

***

تا حالا دقت کردین به رابطه ی حال دلتون با زیبایی دنیا؟
حال دلت که خوب باشه همه ی دنیا قشنگ میشه
حتی نجوای گنجشک ها برات زیباترین آهنگه
حتی اگه برفی و بارونی باشه تو ازش به شدت لذت میبری
درخت ها و گل هایی که هر روز میبینیم تو اون روز زیباییش برامون باور نکردنیه
روزایی که حال دلمون خوب باشه خیلی حس زیبایی می کنیم
مدام جلو آینه قربون صدقه ی خودمون میریم
خلاصه همه ی دنیا و آدم هاش برامون زیبا میشن
و زشت ترین حرف ها و کارهام نمیتونن دنیا رو به چشم مون زشت کنن

دلنوشته حال دلتون خوب باشه
دلنوشته حال دلتون خوب باشه

اما امان از روزهایی که حال دلمون خوب نیست
همه چیزهای زیبای دنیا رو هم داشته باشیم لذت نمی بریم
حتی اگه تو بهترین جای دنیا هم باشیم
حال دلمون که بد باشه برامون مسخره ترین جا میشه
حال دلمون که بد باشه
روزای بارونی میشه غم انگیز ترین روزها برامون و روزهای آفتابی مزخرف ترین روز
حال دلمون که خوب نباشه حتی حوصله ی عزیزترین آدم های زندگی مون رو نداریم
حتی حوصله خودمونم نداریم
دیگه جلو آینه هم نمیریم
از دیدن خودمونم بیزاریم
حال دل مون که خوب نباشه همه ی دنیا بد میشن جلو چشامون
حال دلمون که خوب نباشه با یه تلنگر یا یه جمله می ترکه بغضمون

الهی همیشه حال دلتون خوب خوب خوب باشه…


فال حافظ کوکا