در جواب نایب الزیاره هستم چی بگیم؟

در جواب نایب الزیاره هستم چی بگیم؟
در جواب نایب الزیاره هستم چی بگیم؟

نایب الزیاره هستم یعنی چه؟ | کاربرد اصطلاح نایب الزیاره هستم | در جواب نایب الزیاره هستم چه بگوییم؟

حتما شنیده اید کسانی که به سفرهای زیارتی می روند در پاسخ به تعارفاتی که هنگام بدرقه به آن ها گفته می شود از عبارت نایب الزیاره هستم استفاده می کنند که برای بیان تشکر و جبران محبت بدرقه کنندگان بیان می شود.

نایب الزیاره کسی بودن به دو مفهوم واقعی و تعارفی بیان می شود، از گذشته رسم بوده افرادی که عازم سفرهای زیارتی بودند به عنوان نایب یا نماینده کسانی که به هر دلیل امکان نداشتند در این سفر آن ها را همراهی کنند حرم مطهر را زیارت می کردند و اصطلاحا نایت الزیاره بودند اما امروزه این اصطلاح بیشتر رنگ و بوی تعارف به خود گرفته است.

در ادامه قصد داریم درباره معنا و مفهوم نایب الزیاره هستم و نحوه پاسخ دادن به آن صحبت کنیم، با کوکا همراه باشید.

نایب الزیاره هستم یعنی چه؟

همان طور که گفتیم نایب الزیاره بودن به معنای نماینده و نایب دیگران در زیارت اماکن مقدس می باشد. زمانی که زائر به شما می گوید نایب الزیاره هستم معمولا منظورش موارد زیر می باشد:

 • از طرف شما هم زیارت می کنم
 • در حرم مطهر به یاد شما هستم
 • به نیابت از شما زیارت می کنم
 • برای شما در حرم مطهر دعا خواهم کرد

کاربرد اصطلاح نایب الزیاره هستم

اصطلاح نایب الزیاره هستم معمولا توسط افرادی که عازم یک سفر زیارتی هستند استفاده می شود. زائران در پاسخ به دعای خیر دیگران از جمله التماس دعا، سفر به سلامت و غیره از این عبارت استفاده می کنند.

در جواب نایب الزیاره هستم چه بگوییم؟

در جواب نایب الزیاره می توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

 • زیارتت قبول
 • سلام من را هم به آقا برسون
 • ممنون که به یاد من هم هستی
 • به سلامت برگردی
 • شما لطف داری
 • ممنونم، محبت داری
 • سفرت سلامت
 • ممنون که برام دعا می کنی