معمای جالب و بامزه : روزی دختری به اداره ای رفت …

جواب معما دختری به اداره ای رفت
جواب معما دختری به اداره ای رفت

یک معمای بامزه و باحال دیگه در سایت کوکا برای سرگرم شدن شما

سوال معما

روزی دختری به اداره ای رفت و پس از پر کردن فرم در قسمت مشخصات این گونه نوشت

نام : RRR
نام خانوادگی: Ali Ali Ali Ali Ali
محل تولد : ○○○○○○○○

کارمندان اداره فکر کردن که دختر آن ها را دست انداخته است و فرم را پاره کردند. اما دختر اعتراض کرد و گفت که من فرم را درست پر کرده بودم.

آیا شما می توانید بگویید مشخصات دختر چه بود؟

کارمندان پس از دیدن فرم آن را پاره کردند. اما دختر بعد ها اعتراض کرد که من فرم را درست پر کرده بودم.

پاسخ معما در پایین مطلب

.

.

جواب معما

نام : ستاره
نام خانوادگی : پنجعلی
محل تولد : هشتگرد

در ادامه بخوانید : معمای دو تا همسایه زناشون میمرن …