در جواب خدا نکنه چی بگیم؟

در جواب خدا نکنه چی بگیم؟
در جواب خدا نکنه چی بگیم؟

خدا نکنه یعنی چه؟ | کاربرد اصطلاح خدا نکنه | در جواب خدا نکنه چه بگوییم؟ | خدا نکنه به انگلیسی

فرهنگ اصطلاحات فارسی مملو از عبارات تعارفی و خودمانی است که تقریبا همه ما از تک تک آن ها حین گفتگو با دیگران و در موقعیت های مختلف استفاده کرده ایم. یکی از این عبارات رایج اصطلاح “خدا نکند” یا عامیانه تر “خدا نکنه” می باشد.

تعارف خدا نکنه یک عبارت خودمانی است که اغلب با واژه های عزیزم، گلم و مانند آن همراه می شود. به علاوه همچون بسیاری از تعارف های دیگر به موقعیت و شرایط خاص آن بستگی دارد و نمی توان از آن مانند عباراتی همچون زنده باشید در همه گفتگوها بهره برد.

برای آشنایی با مفهوم و جایگاه خدا نکنه در احوالپرسی های روزمره و پاسخ مناسب برای آن در ادامه مطلب با کوکا همراه باشید.

خدا نکنه یعنی چه؟

خدا نکنه در اصل نوعی اصطلاح دعایی است و در تمامی موارد استفاده، شخصی که آن را به زبان می آورد در واقع دعا می کند عبارتی که فرد مقابلش به زبان آورده از جانب خداوند مستجاب نشود یا به واقعیت نپیوندد.

از آن جا که این عبارت در جایگاه های مختلف استفاده می شود لازم است در پاسخ به آن بسته به شرایط موجود پاسخ مناسب داده شود.

کاربرد اصطلاح خدا نکنه

خدا نکنه در شرایط گوناگون قابل استفاده است و معمولا در پاسخ به تعارفات اغراق آمیز که با توجه به رابطه بین دو طرف گفتگو، می تواند از صمیم قلب بوده یا صرفا یک تعارف ساده و ظاهری باشد بیان می شود.

به عنوان مثال ممکن است شخص اول با توجه به شرایطی که در آن قرار گرفته از عباراتی همچون “بمیرم برات”، “فدات بشم من”، “قربونت برم” و غیره استفاده کند و در پاسخ این عبارت را بشنود، به عنوان مثال:

– مینا: پدرم بیمار شده و چند روز بیمارستان بستری هست
– مریم: خیلی سخته … بمیرم برات که توی این شرایط می بینمت
– مینا: خدا نکنه عزیزم!

در جواب خدا نکنه چه بگوییم؟

اصطلاحی که در جواب خدا نکنه استفاده می شود به شرایط گفتگو بستگی دارد و باید به گونه ای انتخاب شود که طرف مقابل بداند همه عباراتی که به کار رفته از صمیم قلب و نه در حد یک تعارف خشک و خالی بوده است.

برخی اصطلاحات که در پاسخ به خدا نکنه مناسب است عبارتند از:

  • عزیزمی! فقط حرفی که توی دلم بود رو به زبون آوردم
  • عزیز دلم! از ته دلم گفتم
  • فدای تو! امیدوارم مشکلت به زودی حل بشه
  • فقط می خوام بدونی تنها نیستی گلم!
  • خودت خوب می دونی چقدر برام عزیزی …
  • زنده باشی عزیزم!

هنگام پاسخ دادن به تعارف خدا نکنه توجه داشته باشید از اصرار بیشتر و زیاده روی بپرهیزید، در صورتی که احساس می کنید می توانید کاری برای حل مشکل او انجام دهید آن را پیشنهاد دهید یا در صورتی که کاری از دست شما بر نمی آید به او امیدواری دهید.

خدا نکنه به انگلیسی

برای بیان اصطلاح خدا نکنه در انگلیسی می توانید از عبارت زیر استفاده کنید:

Heaven/ God forbid